"Адванс инвест" ще вложи над 2 милиона лева в акции

Днес започва публичното предлагане на акции на ИД "Адванс инвест". Дружеството е учредено с капитал от 2.050 млн. лв.

"Карол Капитал Мениджмънт" ще управлява инвестиционния портфейл от ценни книжа и цялостната дейност на фонда. Адванс инвест ще влага средства в ликвидни акции на българския и източноевропейските капиталови пазари с висок потенциал за растеж.

Инвестиционният хоризонт на фонда е дългосрочен, а прогнозната доходност е значително над тази от банковите депозити и дълговите инструменти. Потенциалните печалба не подлежи на данъчно облагане.

Дружеството постоянно ще издава и ще изкупува обратно своите акции, като те ще се търгуват вторично и на БФБ-София.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?