Агенцията за малки фирми отпуска 5 млн. лв. за иновативни проекти

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) набира проекти в сферата на науката и технологиите, които могат да кандидатстват за финансиране от Националния иновационен фонд, съобщиха от ведомството в понеделник

Фондът разполага с 5 млн. лева, а право да участват в конкурса имат научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост. Крайният срок за приемане на конкурсна документация е 31 октомври.

При научноизследователските развойни проекти максималната стойност на субсидията е 500 000 лв. със срок на реализация 12–36 месеца. При проектите за техническа осъществимост максималната субсидия е 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до една година.

И при двата вида проекти установените тавани могат да се увеличат в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон, реализиращи проектите на територията на България, сами или съвместно с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи.

В конкурсната сесия могат да кандидатстват български организации, които участват в международни проекти с марката "Еврика" с оглед получаване на финансиране.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет-страницата на ИАНМСП.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?