Александровска болница с нов ПЕТ скенер

Александровска болница с нов  ПЕТ скенер

Александровска болница вече разполага с нов ПЕТ скенер от последно поколение, който ще заработи от началото на 2019 година, съобщиха в понеделник от лечебното заведение.

ПЕТ-скенерът (позитронна емисионна томография) е най-съвременният хибриден метод за образна диагностика предимно на онкологични заболявания.

Най-често се прилага за определяне разпространението на злокачествения процес (стадия) и определяне на лечебния подход, за откриване на първичното огнище при доказано метастазирали тумори, за проследяване ефекта от лечението и прогнозата при болния.

Последното поколение ПЕТ/КТ (PET/CT) апарат с възможност за провеждане на всички видове хибридни изследвания вече е доставен в Клиниката по нуклеарна медицина на Александровска болница.

ПЕТ/КТ системата Discovery IQ – 5 rings има хоризонтален обхват на ПЕТ/КТ сканиране, което позволява изследвания, покриващи цялото тяло на пациенти с тегло до 227 кг.

Апаратът притежава специализирана техника за откриване на малки лезии за прецизна диагностика Q.Clear. 

Основно преимущество на системата е, че позволява провеждане на изследванията с намаляване на инжектираната доза радиофармацевтик с 50%, което прави изследването значително по-щадящо за пациентите, които се нуждаят от него.

Заедно с това свръхвисоката чувствителност на детекторната система води до намаляване на времето за изследване с 50%. По този начин броят на преминалите пациенти може да се увеличи до 25 на ден, при намаляване на работното време.

Новият апарат е единственият в страната с възможност за провеждане на синхронизирано с дихателния цикъл изследване за изключително прецизна локализация на белодробни лезии.

Апаратът е изключително подходящ и за педиатрични изследвания, поради наличието на най-съвременните нискодозови технологии, информират от лечебното заведение.  

Споделяне

Още от България