Ало, Министерският съвет ли е?

Цяла година правителството не може да пусне един сайт

Ало, Министерският съвет ли е?

На 9 юни 2017 г. изпратих по електронна поща заявление за достъп до информация до Министерския съвет на Република България. На 23 юни получих отговор по мейл.

Със заявлението исках да получа актуална контактна информация (име, служебен телефон и служебен електронен адрес) на служителите в администрацията на Министерския съвет и по-конкретно на:

  1. Членовете на политическия кабинет на Министерския съвет

  2. Главен секретар

  3. Специализирана администрация (8 дирекции и 3 секретариата)

  4. Обща администрация на Министерския съвет (4 дирекции и техните отдели)

  5. Друго (администрация) – 3 отдела

Преди да подам заявлението внимателно разгледах Административния регистър, за да проверя да не би търсената от мен информация да се намира някъде там. Не я намерих. Разбрах, че щатната численост на администрацията на МС е общо 481 души. Затова в заявлението направих изричното уточнение:

"Желая да получа актуална контактна информация не за всички служители от изброените звена, а само за ръководния състав на администрацията на Министерския съвет – директори на дирекции, ръководители на отдели и секретариати."

В Закона за администрацията, приет през 1998 г., се изброяват принципите, които администрацията трябва да спазва при осъществяване на своята дейност. Принцип № 2 е "откритост и достъпност". Този принцип обаче не се спазва от Министерския съвет. Многократно ми се е налагало да вляза във връзка с администрацията на Министерския съвет, за да отправя покана за събитие или да изпратя прессъобщение. Всеки, който е влизал в неговата интернет страницата, знае, че единствената налична контактна информация е телефонът и мейлът на правителствената информационна служба и централата.

Гражданите не могат да разберат кои са директорите на дирекциите в специализираната и обща администрация на Министерския съвет, кой е главен секретар, кой е началник на кабинета на министър-председателя, как да се свържат с тях. Няма как да се разбере кой отговаря за конкретната област. Трябва да се разчита на личния контакт или на това, че на някое събитие са разменени визитки.

Какво ми отговориха

Без да ми предоставят исканата информация, на 23 юни 2017 г. от Министерския съвет отговориха на заявлението ми, че имат сключен договор с "АСАП“ ЕООД за изработване, дизайн и техническа поддръжка на нов интернет сайт. Според заданието на обществената поръчка едно от нещата, което ще бъде включено в нея е структура на администрацията на МС (ще бъдат публикувани служебни телефони и служебни електронни адреси).

Договорът с "АСАП“ ЕООД е сключен на 31 януари 2017. Срокът за изпълнението му е 28 календарни дни, т. е. новият сайт на Министерския съвет трябваше да е готов на 28 февруари 2017 г.. От 31 януари до 9 юни, когато подадох заявлението, са 129 дни, а до 26 юни, когато получих отговора – 146 дни.

Осем месеца по-късно, на 20 октомври 2017, изпратих второ заявление за достъп, с което поисках да науча кога Министерският съвет ще има нов сайт с обещаната информация на нея и какви са причините да няма сайт до този момент.

Нов отговор

На 3 ноември получих отговор, че "Новата интернет страница на МС е подготвена в срок от "АСАП" ЕООД", т.е. още на 28 февруари 2017 г.. Причините сайтът да не е видим от външни потребители са "от технически характер и веднага след отстраняването им, за което се работи активно, той ще бъде активиран", казват от Министерския съвет.

Случаят започна да става все по-интересен, затова на 24 ноември се възползвах от правото да поискам уточняваща информация и попитах дали техническите причини са от страна на възложителя (Министерския съвет) или от страна на изпълнителя – "АСАП".

В отговор на 4 декември се казва, че причината да няма нов сайт на Министерския съвет е... Министерският съвет. "Планирано е стартиране на новата интернет страница в средата на декември 2017", се казва в отговора.

На 8 януари 2018 г. нова интернет страница на Министерския съвет на РБ няма… До кога ли ще трябва да чакаме?!

*Препечатваме публикацията от информационния бюлетин на "Програма Достъп до информация" с редакция. Подзаглавието е на Mediapool.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли партия на Кирил Петков и Асен Василев и ще гласувате ли за нея?