mediapool.bg Ти си това, което четеш

Антимонополната комисия подхваща банките

КЗК призова гражданите да й пращат данни за пазара на финансови услуги
12:41 | 08 март 2018 | 0 коментара

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще прави анализ на конкуренцията на банковия пазар, става ясно от съобщение на институцията. В тази връзка тя призовава "обществеността" активно да ѝ съдейства с всякаква информация и данни във връзка с производството ѝ, което означава, че гражданите могат да пращат сигнали например във връзка с ценообразуването на определени банкови продукти.

"С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации. Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство", посочват от КЗК.

Оттам съобщават, че инициативата им има връзка с консолидацията в банковия сектор. Тази година официално приключи сливането на ОББ и СИБанк, които образуваха третата по размер на активите банка у нас – ОББ (част от КВС Груп).

"Във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба, Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства, имащи отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията", съобщават от ведомството.

КЗК припомня, че предишният секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно е правен много отдавна – преди 10 години, и обхваща периода преди кризата (2006 г. - първо полугодие на 2008 г.), поради което се налага да бъде направен по-актуален анализ. В последно време бяха приеха множество нови регулации, главно на европейско ниво, по отношение на банковите услуги. Въведоха се и законови ограничения на някои такси.

"Събраната към момента информация, поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда", посочват от комисията.

Още по темата
Още от Бизнес