Антимонополната комисия подхваща банките

КЗК призова гражданите да й пращат данни за пазара на финансови услуги

Антимонополната комисия подхваща банките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще прави анализ на конкуренцията на банковия пазар, става ясно от съобщение на институцията. В тази връзка тя призовава "обществеността" активно да ѝ съдейства с всякаква информация и данни във връзка с производството ѝ, което означава, че гражданите могат да пращат сигнали например във връзка с ценообразуването на определени банкови продукти.

"С цел да повиши ефективността на извършваните действия и в рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи и съответните браншови организации. Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността за активно съдействие при предоставянето на всякаква информация и данни във връзка с настоящото производство", посочват от КЗК.

Оттам съобщават, че инициативата им има връзка с консолидацията в банковия сектор. Тази година официално приключи сливането на ОББ и СИБанк, които образуваха третата по размер на активите банка у нас – ОББ (част от КВС Груп).

"Във връзка с наблюдавания процес на консолидация в банковия сектор и измененията в нормативната уредба, Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на този пазар и следи публично достъпните факти и обстоятелства, имащи отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията", съобщават от ведомството.

КЗК припомня, че предишният секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно е правен много отдавна – преди 10 години, и обхваща периода преди кризата (2006 г. - първо полугодие на 2008 г.), поради което се налага да бъде направен по-актуален анализ. В последно време бяха приеха множество нови регулации, главно на европейско ниво, по отношение на банковите услуги. Въведоха се и законови ограничения на някои такси.

"Събраната към момента информация, поражда необходимост от ново по-задълбочено изследване на конкуренцията при предлагането на банкови услуги, което да анализира настоящите пазарни процеси и идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на конкурентната пазарна среда", посочват от комисията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?