Априлските воаяжи на българите в чужбина най-често до Италия и Гърция

Априлските воаяжи на българите в чужбина най-често до Италия и Гърция

Със 17.7 на сто са нараснали пътуванията на българите зад граница през април 2017 г. спрямо същия месец на миналата година. В същия период са се увеличили и гостувалите у нас чужденци с 13.5 процента, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в понеделник.

В чужбина през април 2017 г. са били 548 800 българи, като най-посещаваните дестинации са Италия, където увеличението е 46.1%, Гърция - с 38.1%, Австрия - с 36.1%, Испания - с 24.4%, Обединеното кралство - с 23.6%, Румъния - с 19.6%, Германия - с 19.5%, Македония - с 14%, Сърбия - с 12.9%, Турция - с 5.1%, Франция - с 4.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Португалия - с 25.8%, Украйна - с 25.8%, Руската федерация - с 10.5%, Чешката република - със 7.8%, и други.

Запазва се тенденцията основите пътуванията зад граница да са с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия (46.4%), следвани от пътуванията със служебна цел - 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.0%. От данните става ясно, че най-голям принос за ръста на пътуванията имат командировките, които са се увеличили с 32%, увеличението при пътуванията с други цели е 18.8%, и с цел почивка и екскурзия - с 4%.

През април 2017 г. с други цели са били 67.4% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Гърция са 40.3%, а тези към Испания и Италия с цел почивка и екскурзия са съответно 47.4 и 42.2% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През април 2017 г. в България са били 633 700 чужденци като е регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 19.5%, с други цели - с 18.1%, и цел почивка и екскурзия - с 6.8%.

От общия брой чужденци, посетили България през април 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.8%, или с 15.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави в Европейския съюз: Полша - с 43.9%, Италия - с 42.0%, Австрия - с 34.5%, Обединеното кралство - с 29.4%, Германия - с 26.8%, Румъния - с 12.1%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни”1 - с 9.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 12.6%.

През април 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 40.2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 38.7%, и със служебна цел – 21.1%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 96.1% от всички посещения на граждани от Израел и 84.1% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 62.1% от всички посещения на граждани от Испания, а с други цели са 53.5% от посещенията на граждани от Румъния, сочат още данните на НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес