АСК проверила 6000 сделки, най-зле са РМД-та

Агенцията за следприватизационен контрол е приключила анализът на над 6 000 приватизационни сделки, сключени до края на 2002 г. Днес екипът на изпълнителната директорка Аксиния Славчева представи резултатите, засягащи сделките с работническо-мениджърски дружества (РМД). Заключението на експертите е, че този тип купувачи не са най-добрият вариант в приватизацията.

Основните проблеми при РМД са липсата на финансови ресурси, което води след себе си неизпълнение на плащания по сделката, на инвестиционната програма и на обещанията за запазване и увеличаване на работните места. Друг проблем е липсата на управленски опит. Наблюденията на АСК показват, че е налице системно нарушаване на договорите.

55% от всички искания за допълнителни споразумения идват от РМД. В тях се настоява за разсрочване на плащания, на задълженията по инвестиционните програми и на обещанията за заетост. Друго често срещано искане е за разрешение за продажба на дълготрайни материални активи, приходите от която са предназначени за покриване на задължения по дадената сделка.

Славчева коментира, че това не е добър вариант, защото лишаването от важни активи намалява възможността на предприятието да генерира приходи.

Проверката на АСК е показала изключително лошо качество на приватизационните договори. В много случаи не са комплектовани финансовите досиета по договорите или не са потвърдени плащанията с непарични платежни средства от поземлените комисии и областните управи. С най-много пропуски са бившите министерства на промишлеността, на търговията и на земеделието.

Данните на агенцията показват, че 31.7% от всички сделки са сключени с РМД, а само при продажбата на мажоритарни пакети този дял стига до 57.7%.

При 429 сделки работническо-мениджърските дружества не са приключили плащането на цената по сделките. Много често в тези сделки с Агенцията за приватизация не са договорени обезпечения за неизплатената част от цената.

При сделките с РМД е договорено плащането с компенсаторни инструменти на 56.3 от цената. Останалите 33,7% от цената са платени с пари, но реално направените плащания показват, че с пари са платени 28,3 процента от цената по сделките.

Експертите на агенцията са установили, че в 177 сделки работническо-мениджърските дружества системно бавят плащането на цената, като в 133 сделки е платена само първоначалната вноска от цената, която обикновено е 10 процента.

Данните на АСК показват, че 51% от РМД изпълняват инвестиционните си програми. Общо договорените инвестиции са за 460 млн. лв., но досега реално са вложени 273 млн. лева. Според Аксиния Славчева 25% от РМД-та системно не изпълняват инвестиционната си програми.

Същата е ситуацията по отношение на програмите за трудова заетост, които се нарушават от 26% от купувачите. Аксиния Славчева съобщи, че АСК е наложила санкции от 44,5 млн. лв. за нарушение на договорите за продажба. Само от началото на тази година ведомството е внесло в бюджета 15 млн. лева, които идват от забавени плащания от 243 сделки.

Според АСК продажбата на РМД се оказала най-неудачна за големите фирми в промишлеността, военно-промишления комплекс, транспорта и съобщенията. Според Славчева успешни сделки с такива купувачи били основно в леката промишленост и туризма.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?