mediapool.bg Ти си това, което четеш

Бъдещата пенсия ще може да се изчислява по електронен път

НОИ ускорява изплащането на болнични
Мартина Бозукова | 14:10 | 11 декември 2012 | 7 коментара

Националният осигурителен институт (НОИ) пуска от сряда нова електронна услуга на своята страница, която дава възможност на хората да изчислят размера на бъдещата си пенсия. С услугата ще е възможно да се изчисли прогнозен размер на бъдещата пенсия, но точната сума, както и това дали човек има право на пенсия остава изцяло в компетенциите на НОИ.

Управителят на НОИ Бисер Петков коментира във вторник, че услугата ще е от полза най-вече за хората в предпенсионна възраст, които ще могат да вземат информиран избор каква пенсия биха получили и дали размерът ѝ ги удовлетворява или предпочитат да продължат да работят още няколко години. За да ползват услугата, хората трябва да въведат ЕГН и да имат персонален идентификационен код, издаден от НОИ, като процедурата за издаването му е подробно описана на интернет страницата на института.

За да се изчисли прогнозният размер на пенсията, човек трябва да има информация за продължителността на трудовия си стаж, придобит до 31 декември 1996 година и коя категория труд е – първа, втора или най-масовата – трета. Също така в системата трябва да бъде въведен и доход за избран тригодишен период от последните 15 години от положения до края на 1996 година стаж. Специално приложение на НОИ пък може да изчисли кой е най-благоприятния за човека тригодишен период. Данните за осигурените от 1997 година нататък са налични в регистрите на НОИ и се изчисляват автоматично.

От НОИ съобщиха още, че от следващата година ще се скъси срокът, в който се изплащат обезщетенията при болест, бременност и раждане и отглеждане на дете. Крайният срок, в който работодателите и самоосигуряващите се ще трябва да подадат в НОИ документите за изплащане на обезщетенията, вече ще е 15-то число на месеца, следващ този, в който е представен болничния лист или друг изискуем документ. Освен това изплащането на болничните и другите обезщетения вече няма да е обвързано с начисляването и изплащането на заплатите. Досега документите се подаваха до 2 работни дни след деня на изплащане на заплатите, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

От държавното осигуряване смятат, че скъсяването на сроковете за изплащането на обезщетенията ще дойде от премахването на обвързаността между изплащането и начисляването на заплатите и изплащането на обезщетенията. Петков коментира, че контролът ще бъде завишен, така че да не се източва системата от недобросъвестни работодатели. Той уточни, че 15-то число на месеца е крайният срок за подаване на документите, но по преценка на работодателите те могат да подават информация повече от веднъж месечно, за да се скъси допълнително срокът, в който служителите им ще си получат обезщетенията. След подаването на документите от страна на работодателите и самоосигуряващите се НОИ от своя страна също има 15-дневен срок, след който превежда обезщетенията.

И през следващата година остава в сила въведеният уж като временна мярка режим за изплащане на болничните - първите три дни се плащат на 70% от работодателя, а от четвъртия ден се включва НОИ като покрива 80% от дохода.

Още от България

Посещението на президента Радев в Русия е: