Българите дават все по-малко пари за ремонт на жилището

Българите дават все по-малко пари за ремонт на жилището

Българите отделят все повече средства за режийните разходи по жилището си, като намалява делят на парите, които се дават за ремонти. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за разходите на домакинствата през май 2007 година. Като процент от структурата на общите разходи на домакинствата, парите отделяни за поддръжка на жилището и плащане на сметките по него намаляват, но като обща сума средствата са се увеличили за последната година.

По данни на статистиката, през май 2007 година българите са отделили 11,9 процента от парите си за осигуряване на жилище и режийните разходи по него. Година по-рано те са давали 12,5 на сто. Статистиката отчита, че през май, българското домакинство плаща средно по 63,67 лв. за сметки и осигуряване на жилището. През същия месец на изминалата година средният разход на едно домакинство е бил 57,69 лв.

Продължава тенденцията за намаляване на средствата, които българите влагат, за да подобрят състоянието на имота си. НСИ отчита, че през май 2007 година средно една фамилия е дала 3,2 на сто от парите си за ремонт и поддръжка на жилището, което прави по 17,40 лв. за домакинство и средно близо 7 лв. на човек. През същия период на миналата година, домакинствата са дали 3,6 процента от парите си за ремонт на имота или 16, 63 лв. за домакинство.

От данните на статистиката прави впечатление, че за една година е нараснал делът на средствата, влезли в домакинските бюджети от продажбата на имущество, включително недвижими имоти. През май 2007 година, приходите от продажба на имущество са достигнали 0,6 процента от общите приходи на семействата, докато през същия период на миналата година те са били едва 0,1 процента. Като обща сума на приходите обаче собствеността, която притежават семействата в страната, им носи ниски приходи. От продажбата на имущество през май 2007  година, семействата са получили средно по 3,40 лв., като преди година приходите им от продажби са били едва 0,67 лв.

Собствеността е донесла за българските домакинства през месец май 2007 г. приходи от 4,86 лв., което прави 0,9 % от общите приходи. Преди година сумата е била 3,08 лв. или 0,6 % от приходите в семейството.    

“Българите имат едно от най-високите нива на собствени жилища в Европа”, коментира Любомир Пунчев, директор “Банкиране на дребно” на УниКредит Булбанк. “Около 90 на сто от тях обаче не подозират с колко “мързеливи” левове, заключени в собствеността си, разполагат”, уточни той. Банката обяви в понеделник, че ще дава отговор до 24 часа на клиентите си, които искат универсален ипотечен кредит.

Проучване на банката е показало, че бързината на отговора е сред най-важните елементи от кредитния модел, които интересуват клиентите. Клиентите се интересуват и от възможностите да ползват отпуснатите пари, спрямо нуждите си.

Споделяне

Още от Имоти

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?