mediapool.bg Ти си това, което четеш

Българите, работещи в Австрия, ще имат право на австрийски осигуровки и пенсии

11:00 | 02 юни 2005 | 11 коментара

Министерският съвет одобри в четвъртък проект на Спогодба за социална сигурност между България и Австрия и ще предложи на парламента да я ратифицира.

Според спогодбата граждани на двете страни ще могат да получават обезщетения за временна неработоспособност и майчинство, пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, наследствени пенсии, както и парични обезщетения за безработица. Включени са и разпоредби, свързани със здравното осигуряване и спешната помощ.

С други думи работещите българи в Австрия ще имат същите осигурителни права като австрийските граждани и обратното – австрийците в България ще бъдат осигурявани по българското законодателство с произтичащите от това права.

Предвидено е взаимно да се зачитат осигурителните периоди за преценяване на правото на парично обезщетение. Спогодбата дава възможност при определяне на правото за получаване на пенсия да се сумират осигурителните периоди, придобити и в двете страни. И България, и Австрия изчисляват и изплащат своята част от размера на пенсията.

Прилагането на спогодбата ще бъде от голяма важност за страната ни, защото ще позволи да се изясни от практическа гледна точка един от ангажиментите, поети в преговорния процес - да се започне с прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност в двустранните ни отношения още преди пълноправното членство на България в ЕС.

За България спогодбата с Австрия е първата в областта на социалната сигурност, която е разработена изцяло на основата на принципите на правото на ЕС в областта на координацията на системите за социална сигурност.

В момента България има сключени 27 двустранни спогодби за признаване на осигурителните права за стаж, временна нетрудоспособност, майчински добавки и изплащане на пенсия. Сред тези страни са всички на Балканите, бившите европейски социалистически държави, включително тези от състава на Югославската федерация и Съветския съюз, с изключение на трите балтийски републики. Двустранна спогодба имаме и с Либия.

Според тези документи, български гражданин, работил в държава, обект на двустранна спогодба, получава осигурителни права като на гражданин от тази държава. Условието е сънародникът ни да се е осигурявал по трудовото ѝ законодателство. Същото се отнася и за гражданина на другата страна, работил в България.  

Още от България