Българите с най-ниска продължителност на живота в ЕС

Жените у нас живеят със 7 години повече от мъжете

България остава страната с най-ниска продължителност на живота в целия Европейски съюз. Средно у нас хората живеят до 74.8 години.

Това е очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) очакваната средна продължителност на предстоящия живот остава непроменена.

България заедно с Латвия (74.9 години) е страната с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.4) и Италия (83.1 години).

Средната продължителност на живота на мъжете е под средната за страната – 71.4 години, жените живеят със седем години повече – до 78.4 години.

За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

Хората в градовете живеят средно с 2.9 години по-дълго (75.7 години) отколкото населението в селата (72.8 години).

Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с една година.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.8 години. За периодa 2008 - 2018 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, се е увеличила с 1.2 години (0.9 за мъжете и 1.5 за жените).

Очакваната продължителност на живота варира от 72.7 години в област Монтана до 76.6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8.5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6 години).  

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?