Изследване на БАН:

Българите се женят все по-рядко и по-късно

Българите се женят все по-рядко и по-късно

Все повече българи живеят на семейни начала, повече от половината деца през последните години се раждат в двойки без брак, а хората, които все пак сключват брак, го правят на по-късна възраст. Това са част от изводите в изследване на БАН, данните от което бяха представени във вторник от директора на Института за изследване на населението и човека Антоанета Христова.

Данните на БАН съвпадат с тези на националната статистика от последните години.

Според изследването на академията делът на хората със сключен брак намалява от 54% през 2001 година на 44% през 2011 година. Увеличава се и делът на неженените и на неомъжените лица от 33% през 2001 г. на 40% през 2011 година.

Два пъти се увеличава делът на българите, които живеят в семейно съжителство без сключен юридически брак, особено сред младите - от 4 процента през 2001 г. на близо 8 процента през 2011 година..

От всички съжителства без брак 70% са сред хората между 16 и 39 години. С увеличаване на възрастта този дял намалява и сред населението на 40-49-годишна възраст той е 16 процента, а сред българите над 50 години - 14 процента. След 35-годишна възраст делът на несключилите брак намалява и съставлява около 16 процента от всички съжителстващи.

Ражданията в безбрачни съюзи пък са 54.1% от всички раждания през 2010 г.

Изследователите констатират още, че нараства нестабилността на семейството и се увеличават разводите. Относителните дялове на разведените са най-високи в средните възрастови интервали от 40 до 59 години и съставляват повече от половината от хората с разтрогнати бракове.

За последните десет години се увеличава и средната възраст на жените за сключване на първи граждански брак, като през 2001 г. тя е била 25 години, а през 2010 г. е 27 години, съобщи Христова.

Христова коментира, че задачата на изследователите е да анализират тези тревожни данни от демографска, статистическа и от психологическа гледна точка и да предложат решения.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?