Българите в чужбина отново ще гласуват в посолствата и консулствата

След като парламентът не прие българите в чужбина да могат да гласуват по електронен път, в понеделник Централната избирателна комисия потвърди, че сънародниците ни зад граница отново ще гласуват в българските дипломатически представителства на предстоящите парламентарни избори в края на юни .

Ако съответната държава разреши, могат да се разкриват и допълнителни избирателни секции извън посолството и консулствата. Същото е изискването за гласуване в страни, където България няма дипломатическо представителство, но има установени дипломатически отношения.

Избирателна секция в чужбина ще се разкрива при поне 20 писмени заявления за гласуване. Те трябва да се подадат до 17 юни лично, чрез писмо, телеграма и по електронна поща, ако са подписани с електронен подпис, реши още ЦИК. Заявленията трябва да съдържат трите имена на гласоподавателя, неговия ЕГН, адресът на пребиваване в страната и постоянен адрес в България.

Гласуването ще става само с валиден паспорт. Говорителят на комисията Бисер Троянов уточни, че ще се прави проверка дали гласоподавателят от чужбина не е гласувал и в България.

Българите, които по време на изборите са на почивка или в командировка в чужбина, ще бъдат дописани в избирателните списъци в изборните бюра в съответната държава, ако искат да гласуват.

Гласуването в чужбина ще става срещу личен, служебен, моряшки, дипломатически паспорт или военна книжка. В случай че срокът на валидност на паспорта е изтекъл, но е подадено заявление за нов, избирателите трябва да представят стария паспорт и заявлението за издаване на нов.

До 23 юни ръководителите на дипломатическите ни представителства в чужбина трябва да подготвят избирателните списъци.

От ЦИК съобщиха още, че посланиците ни в чужбина трябва да окажат съдействие на всички регистрирани партии и коалиции за срещи с избирателите.

От комисията напомниха в понеделник, че до 5 май областните управители трябва да представят списъците със съставите на районните избирателни комисии (РИК), за чието изготвяне те трябва да проведат консултации с парламентарно представените политически партии.

ЦИК вече се е регистрирала в Държавната комисия по сигурността на информацията като регистратор на лични данни.

Споделяне

Още от България