Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София

Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София

Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София, след като до отварянето на ценовите оферти беше допуснат само "Информационни транспортни системи", съобщи Столична община.

В консорциума влизат румънската "Ю Ти Ай Груп" и българската "Системни комуникации", в която мажоритарен собственик е "Грийнскоуп Инвест Лимитид", според Търговския регистър.

Другият участник в търга за доставка на 6000 електронни информационни табла, които да показват пристигането на следващия автобус, беше "Телелинк". Той обаче не беше допуснат до отваряне на ценовото предложение заради пропуски в техническата оферта.

Цената на българо-румънския консорциум е 2.386 млн. лв. с ДДС и е много близка до обявената прогнозна стойност от 1.99 млн. лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител на поръчката трябва да достави и монтира "умните" устройства до 200 дни след подписването на договора, съгласно тръжните условия.

С изпълнението на поръчката около една трета от спирките в София ще имат електронни табла, подобни на тези, които преди години бяха монтирани на централните спирки.

Изпълнението на проекта е част от големия проект за обновяване на градския транспорт на София за 100 млн. лв., който се изпълнява със средства по оперативна програма "Регионално развитие".

Споделяне

Още от Бизнес

Какво правителство е добре да има сега?