Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София

Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София

Българо-румънски консорциум ще прави "умни" 600 спирки в София, след като до отварянето на ценовите оферти беше допуснат само "Информационни транспортни системи", съобщи Столична община.

В консорциума влизат румънската "Ю Ти Ай Груп" и българската "Системни комуникации", в която мажоритарен собственик е "Грийнскоуп Инвест Лимитид", според Търговския регистър.

Другият участник в търга за доставка на 6000 електронни информационни табла, които да показват пристигането на следващия автобус, беше "Телелинк". Той обаче не беше допуснат до отваряне на ценовото предложение заради пропуски в техническата оферта.

Цената на българо-румънския консорциум е 2.386 млн. лв. с ДДС и е много близка до обявената прогнозна стойност от 1.99 млн. лв. без ДДС.

Бъдещият изпълнител на поръчката трябва да достави и монтира "умните" устройства до 200 дни след подписването на договора, съгласно тръжните условия.

С изпълнението на поръчката около една трета от спирките в София ще имат електронни табла, подобни на тези, които преди години бяха монтирани на централните спирки.

Изпълнението на проекта е част от големия проект за обновяване на градския транспорт на София за 100 млн. лв., който се изпълнява със средства по оперативна програма "Регионално развитие".

Споделяне

Още от Бизнес