Български прокурори са обидени на Държавния департамент на САЩ

Асоциацията на прокурорите в България изрази несъгласие и обида от констатациите в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за спазване на човешките права у нас.

В документа се посочва, че съдебната система в страната ни "страда от сериозна корупция", което според прокурорите не е подкрепено от каквито и да е примери и факти. Възражението, разпространено чрез БТА, е подписано от председателя на асоциацията и апелативен прокурор на Пловдив Росен Димов.

Политиците и неправителствените организации продължават да критикуват Главната прокуратура за неспособността ѝ да се справи с големия брой сериозни престъпления, се отбелязва в доклада. По този начин прокуратурата поражда впечатление, че няма желание да се пребори с организираната престъпност и корупцията. Според местни наблюдатели престъпният свят има влияние върху прокуратурата. По данни на НСБОП, цитирани в доклада, в България действат около 110 престъпни групировки.

Твърденията в доклада на щатския държавен департамент са в пълно разминаване с реалната действителност и работата на магистратурата, се казва в опровержението на Асоциацията на прокурорите. Статистиката сочи, че през последните две години броят на приключени с присъди наказателни производства е завишен над 2 пъти. Това според асоциацията е красноречив факт, че съдебната система не е корумпирана.

Подобни твърдения са не само безпочвени, но и дълбоко обиждат българските магистрати, които работят в много по-лоши условия от тези на колегите си в САЩ, подчертава Димов.

Според него не може да се вярва и да се правят официални заключения върху общи приказки, единични случаи и художествени произведения, се казва още във възражението.

От асоциацията признават, че съдебната система в България наистина има сериозни проблеми. Те обаче се дължали на обективни фактори, сред които липса на адекватен бюджет, пренатовареност на магистратите, динамична и често пъти напълно противоречаща се нормативна база.

Не на последно място се посочва и липсата на средства за обучение и стимулиране на магистратите. В изявлението Росен Димов уточнява, че това води до нарушения, изразяващи се най-вече в бавно правораздаване поради липса на физическа възможност за спазване на законовите срокове.

Магистратите смятат, че това може да се избегне с повече щатни бройки, модерни средства и системи, облекчаващи условията за работа. Апелативният прокурор не крие, че има и субективни фактори, като нежеланието на някои негови колеги да спазват морално-етичните правила в професията, срещу които вече е създадена атмосфера на нетърпимост. Прокурорите обаче смятат, че "наличието на единични случаи на корупция" сред около пет хиляди магистрати не могат да бъдат основание за извода, че цялата система е подкупна.

Споделяне

Още от България