Български ТЕЦ са сред световните SO2 замърсители

Страната ни е единствена от ЕС с най-много изхвърлян серен двуокис

Български ТЕЦ са сред световните SO2 замърсители

Българските въглищни електроцентрали се наредиха сред най-замърсяващите в света със серен двуокис (SO2) през 2018 г. Непрестижната класация на точките, изхвърлящи най-много серен двуокис във въздуха, е съставена от екоорганизацията "Грийнпийс" на база на данни от сателитни снимки на НАСА. Комплексът "Марица Изток" с най-големите въглищни централи е посочен като лидер по изхвърлени емисии от това вредно вещество в страната, следван от ТЕЦ "Бобов дол" и от региона Варна, където попадат обявената за газифицирана ТЕЦ "Варна", ТЕЦ "Девен" на Солвей, която работи с резлични видове горива като петрокос, черни и лигнитни въглища и биомаса, но посочва, че вредните ѝ емисии са много ниски, и химическите заводи.

България заема 19-о място в Топ 20 на държавите най-големи замърсители със серен двуокис в света и е единствената членка на Европейския съюз в класацията. Лидер в нея е Индия с изхвърлени 4586 килотона през 2018 г., следвана от Русия с 3683 килотона. Топ 3 се затваря от Китай с годишни емисии от 2578. САЩ са на девето място, изпреварвани от Украйна и следвани от Турция.

Нашата държава е допринесла със значително по-малко количество – 350 килотона, за замърсяването на околната среда и климатичните промени, но е единствената от ЕС в срамната класация. Другите две европейски държави в нея са Украйна и Сърбия, но те не са част от ЕС. "Без изключения и в трите държави източниците на високи нива на серен двуокис са въглищните електроцентрали", посочва се в доклада на "Грийнпийс". Той отбелязва още, че макар през 2017 г. Европейският съюз да прие нови лимити за изхвърляне на SO2 емисии от въглищните електроцентрали, България не спазва тези изисквания и продължава да разрешава на тези мощности да изпускат повече от позволеното и търси изключение от правилата, вместо да предприеме стъпки за затварянето им.

В доклада се посочва още, че в света 51 на сто от емисиите на серния двуокис се дължат на регионите, където се употребяват въглища.

Според класацията на засечените със сателит най-замърсяващи точки в света, 33-та позиция се пада на енергийния комплекс "Марица Изток", част от който са държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", ТЕЦ "Брикел" на енергийния бос Христо Ковачки, но и двете т.нар. американски централи Ей И Ес "Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3", които разполагат с най-съвременни сероочистващи инсталации. В същото време държавната ТЕЦ и централата, свързвана с Ковачки, редовно присъстват в непрестижните класации. Общо Маришкият комплекс е изхвърлил 250 килотона SO2 през 2018 г.

98-ото място в нея е дадено еднолично на ТЕЦ "Бобов дол", която също минава за част от групата на Ковачки и на нея се падат 85 килотона за миналата година.

На 140-а позиция са поставени ТЕЦ "Варна" и химическите заводи в региона с емисии от 60 килотона. От доклада не става ясно как наскоро възстановената дейност на бившата въглищна централа може да е повлияла негативно околната среда, при положение, че новият собственик на мощността твърди, че три от шестте ѝ блока вече ползват като гориво природен газ, а не въглища. ТЕЦ "Варна" спря работа в началото на 2015 г. именно, защото превишаваше разрешените и норми на замърсяване, а в допълнение и държавата ѝ отряза достъпа до студения резерв. Така чешкият собственик ЧЕЗ реши да я продаде в края на 2017 г. на дружеството "Сигда", контролирано от почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, и с участието на сина и дъщерята на бившия транспортен министър от кабинета на Пламен Орешарски – Данаил Папазов. Новият собственик обяви, че половината ѝ блокове са газифицирани и дори централата успя да се включи като единствен претендент в търг за студен резерв, обявен от Електроенергийния системен оператор, след като ТЕЦ "Марица Изток 2" се отказа от свой договор с мотив, че трябвало да продава повече енергия на държавния обществен доставки на ток НЕК. Така през май 2018 г. ТЕЦ "Варна" ударно изкара първите си 2.8 млн. лв. от студения резерв.  Още близо 25 млн. лв. спечели мощността, за да е в стендбай режим до края на юли 2019 г., а наскоро спечели договори за нови близо 26 млн. лв. за същата дейност до края на юли 2020 г.

Централата реално не произвежда електроенергия, освен по време на активациите за студен резерв. От момента на подновяването на дейността ѝ през пролетта на 2018 г. до средата на юни 2019 г. мощността е активирана само пет пъти, обясни преди време Данаил Папазов. Колко електроенергия е била произведена не е ясно, но ТЕЦ-ът е успял да влезе в лошия списък на "Грийнпийс".

От българското представителство на екоорганизацията коментираха пред Mediapool, че са били изненадани от присъствието на обявената за газифицирана мощност сред засечените от сателитите на НАСА замърсявания със серен двуокис. От "Грийнпийс България" са отправили запитване до регионалната екоинспекция във Варна дали те са засичали подобни емисии от електроцентралата, за да се установи как тя е влязла в класацията. 

"Присъствието на България в тази непрестижна класация не е изненада. Раздаването на дерогации с неясен принцип, за да може всичко да продължи постарому, включването на стари, замърсяващи и неефективни централи в студен резерв, за да  получават солидни плащания, неглижирането на нуждата от национален план за преодоляване на зависимостта от въглищата неминуемо водят до плачевни резултати", коментира Меглена Антонова, координатор кампания "Климат и енергия" в "Грийнпийс България".

"Замърсяването на въздуха и здравната цена, която всички плащаме, е едната страна, другата е трагичното забавяне на необходимите реформи. Липсата на развити западни икономики сред първите места показва, че връзката между замърсяване и икономическо развитие не съществува. Но връзката между слабо развито гражданско общество и замърсяване е повече от очевидна. Трябва да решим коя ще е позицията на България занапред", допълва тя.

Споделяне

Още от България