Българският език ще е задължителен за професии, свързани с безопасността на пациенти

Българският език ще е задължителен за професии, свързани с безопасността на пациенти

Въвежда се изискването за задължително владеене на български език при професии, които имат последици за безопасността на пациентите. Това решиха депутатите с приети на първо четене промени в Закона за признаване на професионалните квалификации, внесени от Министерския съвет.

С предложените промени се въвежда Европейска професионална карта, която оперативно ще обслужва информационната система за вътрешния пазар. Така ще бъде опростен процесът на признаване на професионалните квалификации и ще насърчи свободното движение на специалисти.

Предвижда се предоставянето на частичен достъп до професията, ако специалистът желае това, когато различията в определена област са толкова големи, че се изисква той да покрие пълна програма за образование. Когато предоставянето на услугата е с временен или случаен принцип и професията не е регулирана в страната, от която идва специалистът, ще се допуска изискване за най-малко едногодишен професионален стаж по професията през последните 10 години.

Предлагат се промени при обучението на медицинските сестри с общ профил, което ще е насочено в по-голяма степен към резултатите и придобиването на определени знания, умения и компетентности от значение за професията.

Законопроектът дава възможност продължителността на дадена програма за обучение, освен в брой часове, да се изразява и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити .

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?