Българско училище за политика обявява конкурс за Изпълнителен директор

Българско училище за политика е уникална организация, чиято мисия е „Да подготвя общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейския и глобален политически и обществен живот, посветени на съвременните демократични ценности, основани на плурализъм, толерантност и аргументиран дебат”. От основаването си то е обучило над 400 млади политически и граждански лидери от България и над 100 от Югоизточна Европа. Сред тях има значителен брой депутати, висши държавни служители, ръководители в политически партии и граждански активисти.

От кандидатите за длъжността Изпълнителен директор се очаква задълбочено да познават политическите процеси в България и Европа и да отговарят на следните условия:

Образование

 • Магистър или по-висока степен, за предпочитане в сферата на социалните науки

 • Допълнителни квалификации в сферата на управлението и квалификация или публикации в сферата на балканските отношения биха били подчертано предимство

Умения

 • Доказани организационни умения

 • Високи писмени и говорими комуникативни умения

 • Много добро владеене на английски език, владеене на други европейски езици ще бъде предимство

 • Развиване на проектни идеи и разработване на проектни предложения

 • Финансово управление

 • Водене на преговори

 • Добри компютърни умения

Опит

 • Управление на организация (или самостоятелен отдел) от сходен на училището тип и мащаб

 • Значителен доказан опит в успешно набиране на проектни средства от различни финансови източници

 • Управление на международни проекти, включително финансово управление, ще бъде сериозно предимство

Лични качества

 • Делови, комуникативен, инициативен, склонен да поема риск, уравновесен, с умения да делегира

Подробна информация за училището можете да намерите на www.schoolofpolitics.org. За да кандидатствате за предложената позиция, моля изпратете CV, мотивационно писмо и имена и телефони на двама поръчители, не по-късно от 20 септември 2009 година до Албена Начева на адрес [email protected]. Интервютата ще се проведат от 26ти до 28 септември.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?