БАН избра нови член-кореспонденти в областта на химическите и науките за земята

Събранието на академиците при БАН избра нови член–кореспонденти в областта на науките за земята. Това са проф. дфн Николай Милошев и проф. дфн Димчо Солаков, и двамата от Националния институт по геофизика, геодезия и география.

В областта на химическите науки бяха избрани за член-кореспонденти проф. дхн Константин Хаджииванов от Института по обща и неорганична химия и проф. дхн Тони Спасов – декан на Факултета по химия и фармация при СУ “Св. Климент Охридски”.

Изборите за нови член-кореспонденти ще продължат на 17 октомври, когато ще бъдат обсъдени кандидатите в областта на инженерните науки.

Споделяне

Още от България