Банките приключват 2015 г. с над 20% ръст на печалбата

Банките приключват 2015 г. с над 20% ръст на печалбата

Българските банки завършват 2015 г. с близо 899 млн. лв. печалба, което е със 152 млн. лв. повече спрямо предходната година или повече от 20 процента ръст, сочат данните на БНБ за състоянието на банковата система у нас в края на миналата година.

С положителен финансов резултат от 305 млн. лв. Банка ДСК на практика формира близо една трета от общата печалба на банките. "УниКредит Булбанк" е другата финансова институция със завидната печалба от 290 млн. лв., "Юробанк" е трета в класацията на най-печелившите банки у нас, но с далеч по-скромния резултат от 97 млн. лв.

Седем банки приключват годината на загуба, като на "Пиреус" се пада най-лошият финансов резултат и банката е на червено със 134 млн. лв., следвана от "Алфа Банк" със загуба от 12.5 млн. лв. и "БНП-Париба" – с над 8 млн. лв. отрицателен резултат,

С 2 млрд. лв. (2.4%) са нараснали активите в банката само през третото тримесечие на годината. Ресурсът от домакинства достига 44.4 млрд. лв., като спрямо края на септември е увеличен с 1.422 млрд. лв. (3.3%). Прирастът на депозитите от нефинансови предприятия е 1.161 млрд. лв. (6.3%), а на тези от други финансови предприятия – 79 млн. лв. (2.5%). Намаление е налице при депозитите от сектор "държавно управление“ (531 млн. лв., 22.4%) и от кредитни институции (178 млн. лв., 3.4%).

Депозитите в левове са 54%, а тези в евро – 36.9%.

При кредитирането увеличение на тримесечна база се наблюдава при секторите "други финансови предприятия“ (с 246 млн. лв.) и "държавно управление“ (с 48 млн. лв.). При нефинансовите предприятия и домакинствата обаче е налице спад съответно с 891 млн. лв. и с 219 млн. лв.. Кредитите в левове представляват 49.3%, а тези в евро – 48.2% от общия дял на взетите назаем пари.

Продължават действията на банките за редуциране на кредитния риск в банковите баланси. В края на декември 2015 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система е 11 026 млн. лв., като спрямо 30 септември той слабо нараства. Същевременно през четвъртото тримесечие се увеличават разходите за обезценка на кредитите и вземанията, като растежът изпреварва този на необслужваните кредити, посочват от Централната банка.

Споделяне

Още от Бизнес