Банковата консолидационна компания обяви официално началото на маркетинг за приватизация на банка Биохим"",N

Банковата консолидационна компания обяви, че съгласно решението на Съвета на директорите от 27 септември 2001г., официално започва маркетинг за приватизацията на ТБ "Биохим" АД.

Приватизацията на ТБ "Биохим" АД ще бъде осъществена чрез търг с тайно наддаване. Днес започва и изпращането на писма до определени български и чуждестранни банки, считани за най-вероятните потенциални купувачи.

Потенциалните купувачи трябва да заявят своя интерес за участие в приватизацията на ТБ "Биохим" АД, както и да посочат срока, в който ще бъдат готови да започнат извършването на финансовия и правен анализ на банката (due diligence) и да представят своите оферти.

На базата на получените отговори от потенциалните инвеститори, БКК ще вземе официално решение за откриване на процедурите по due diligence, както и за обявяване на краен срок за подаване на офертите.

БКК е готова да разшири списъка на потенциалните купувачи извън тези, до които вече е подготвила писма. Ще се извърши предварителна оценка на потенциалните купувачи като приоритетни критерии ще бъдат финансовата стабилност, прозрачна акционерна структура, оперативната история на потенциалния купувач, както и цялостната му репутация в банковите и финансови среди и способността му да допринесе за развитието на българския банков сектор.

Споделяне

Още от Бизнес