Банковите активи намаляха с 320 млн. лв. през първия месец на годината

В края на януари активите на банковата система са 24,597 млрд. лв., като спрямо декември е отбелязан спад от 1,28% или - с 319,87 млн. лв. Това показват данните на БНБ, огласени в четвъртък.

За една година - от януари 2004 г. до януари 2005 г. активите са се увеличили с 40,31% или със 7,07 млрд. лв. Спадът през януари спрямо декември е резултат от намалението на депозитите в банките с около 440 млн. лв., преди всичко на средствата в евро, уточняват от банката.

През януари депозитите от финансови институции нарастват спрямо декември със 119 млн. лв., а от нефинансови институции и други клиенти спадат с 559 млн. лв. За последните 12 месеца обаче и при двете позиции е налице стабилно увеличение от 98,13% или с 1,444 млрд. лв. за депозитите от финансови институции, и 32,08% или с 3,928 млрд. лв. - за депозитите от нефинансови институции.

Забелязва се трайна тенденция на намаление на депозитите от нефинансови клиенти във валути извън еврото, предимно долари, докато вложенията в евро продължават да нарастват с устойчиви темпове, отбелязват от БНБ. За последните 12 месеца ръстът при тях е 75,82% или с 2,187 млрд. лв.

Депозитите в лева нарастват съответно с 1,8 млрд. лв. Поради свиването на депозитната база общият обем на всички фондове за финансиране (без капитала) също бележи лек спад от 422 млн. лв. спрямо декември 2004 г.

За месец брутните кредити са нараснали с 382 млн. лв., а след отчитане на ефекта на обезценка под формата на заделени провизии ръстът е 2,74%.

Най-голям обем на нарастване на кредитите има при банките от първа група - около 2/3 от общия обем или 249 млн. лв. В групата влизат Банка ДСК, Булбанк, ОББ, Биохим, Райфайзенбанк, ПИБ, Пощенска банка, СИБАНК, Експресбанк и ДЗИ Банк.

В процентно изражение най-висок е ръстът при "други" кредити - 17,55%, следвани от жилищните и ипотечни кредити на физически лица - 4,33%. Най-големи остават обемите при търговските кредити - 289,6 млн. лв., но ръстът при тях е по-нисък спрямо другите кредити - 3,07%.

Най-голямо е било търсенето на кредити в левове, следвано от тези в други валути и най-малко в евро.

В края на януари 2005 г. банковата система отчита печалба от 61,9 млн. лв., като това е увеличение с 20,4 млн. лв. спрямо същия период на предходната година, съобщава още БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?