Бързите заеми растат на фона на свитото банково кредитиране

Необслужваните вземания намаляват чувствително до 465.74 млн. лв.

Бързите заеми растат на фона на свитото банково кредитиране

Докато банковото кредитиране се свива, т.нар. бързи кредити нарастват към 30 юни 2015 г. на годишна и месечна база, показват данните на Българска народна банка (БНБ) за дейността на дружествата, специализирани в кредитирането, обявени в понеделник.

Небанковите финансови институции са отпуснали кредити за общо 2.047 млрд. лв. в края на юни 2015 г., което макар и с малко, е над нивото от съпоставимия период на миналата година – повишението на общите вземания е 1.6% на годишна база или с 33 млн. лв. Спрямо 31 март увеличението е 2.5%. Най-много са заемите с матуритет над 5 години – общата им стойност е 631.6 млн. лв., което е с 34.4% повече спрямо края на юни 2014 г.

От публикуваната преди по-малко от месец парична статистика на БНБ стана ясно, че раздадените банкови кредити в края на юни 2015 г. са 50.262 млрд. лв., като се понижават с 9.8% спрямо същия период на миналата година. Корпоративните заеми са 30.778 млрд. лв. или с 14.5% по-малко от края на юни 2014 г. Банковите кредити на домакинствата се понижават с 1.8% до 18.305 млрд. лв. към 30 юни 2015 г.

Предприятията са ползвали и по-малко заеми от небанковите институции. Годишният спад на вземанията от фирми е 11.7% до 396.55 мллн. лв. в края на полугодието на 2015 г.

Т.нар. бързи кредити за домакинствата обаче се увеличават. Повишението от 5.4% до 1.57 млрд. лв. се дължи на ръста при взетите потребителски кредити от специализираните дружества. Увеличението на показателя е малко над 13% до 1.3 млрд. лв. В същото време отпуснатите жилищни кредити на физически лица от небанковите институции са намалели на годишна база – с 27.6% до 191.6 млн. лв.

Сред причините за повечето отпуснати на домакинствата бързи кредити могат да се бъдат посочени улеснените процедури при отпускането им – обикновено само срещу представяне на лична карта, което обаче има и своите последствия – най-вече високите лихви, при които се отпускат. Стоки на изплащане, които в масовия случай са взети с кредити от небанкови институции, също биха могли да допринесат за повишаване на общите вземания от дружествата.

Чувствително намаляват необслужваните заеми към специализираните в кредитирането дружества. Понижението им на годишна база е 24.2% до 465.74 млн. лв. Делът им в общите вземания се свива до 22.8%, докато година по-рано – към 30 юни 2014 г., лошите кредити бяха над 614 млн. лв., заемайки дял от 30.5% от всички отпуснати.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?