Безработицата през ноември се покачва, но бележи спад на годишна база

Безработицата през ноември се покачва, но бележи спад на годишна база

Равнището на безработица през ноември е 9.9 на сто и нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври, съобщиха от Агенцията по заетостта.

В сравнение с ноември 2014 г. равнището на безработица намалява с 0.9 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 324 060 безработни. Те се увеличават с 11 145 спрямо октомври. В сравнение с ноември 2014 г. безработните са значително по-малко - с 29 544 души, което е най-голямото намаление за месеца от 2007 г. насам, посочват от Агенцията по заетостта.

На работа през ноември са постъпили 16 388 безработни, с 3 024 по-малко спрямо предходния месец. Спрямо ноември 2014 г. постъпилите на работа намаляват - с 636 души, като постъпилите на работа на първичния пазар и по насърчителни мерки се увеличават.
Започналите работа на първичния пазар безработни са 15 338. Те намаляват в сравнение с октомври с 2 372 души.

Спадът на постъпилите на работа на първичния пазар през ноември е обичайно явление, коментират от агенцията. Спрямо ноември 2014 г., постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават - с 2 669 лица.

През ноември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда са заявени 9 736 работни места в реалната икономика, които са с 2 117 места (със 17.9 процента) по-малко спрямо октомври.

През ноември 2015 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 068 места), от търговията (1 684 места), от административни и спомагателни дейности (661 места), както и от държавното управление (554 места), от операциите с недвижими имоти (547 места), от транспорт (440 места), от хотелиерството и ресторантьорството (438 места), от образованието (429 места), от строителството (347 места).

Споделяне

Още от България