Безработицата в еврозоната е паднала до най-ниското си ниво от 2009-та насам

Безработицата в еврозоната е паднала до най-ниското си ниво от 2009-та насам

Безработицата в еврозоната през ноември се е понижила до 8,7 на сто спрямо 8,8 процента през октомври, което е най-ниското равнище от януари 2009 година, съобщи на сайта си европейската статистическа служба Евростат.

В целия Европейски съюз безработицата също е намаляла през ноември до 7,3 процента спрямо 7,4 на сто предходния месец. Това е най-ниското ѝ равнище от октомври 2008 година.

В България безработицата е останала стабилна през ноември на равнище 6,2 на сто с отчитане на сезонните фактори или 210 000 безработни.

Най-високо равнище на безработица в целия ЕС на месечна основа е отчетено в Гърция - 20,5 на сто през септември (това е последният месец, за който Евростат разполага с данни), както и в Испания - 16,7 на сто.

През ноември показателят е бил най-нисък в Чехия - 2,5 процента, Малта и Германия - по 3,6 на сто.

На годишна основа показателят бележи спад във всички страни от ЕС. Най-много е намаляла безработицата в Гърция, Португалия, Хърватия и Кипър.

Младежката безработица в ЕС е била 16,2 на сто през ноември спрямо 16,4 на сто през октомври или около 3,7 милиона младежи на възраст под 25 години. За еврозоната показателят се е понижил до 18,2 на сто спрямо 18,4 на сто предходния месец или около 2,6 милиона младежи.

Най-ниско равнище на младежката безработица е отчетено в Чехия - 5 на сто, Германия - 6,6 процента, а най-високо е регистрирано в Гърция - 39,5 процента за септември, Испания - 37,9 процента, и Италия - 32,7 процента.

В България младежката безработица се е понижила до 12,6 процента през ноември спрямо 12,8 на сто през октомври. Това означава, че 24 000 младежи в страната са били без работа.

Споделяне

Още от Европа