БХК призова прокуратурата да се занимае с расистките призиви на Тренчев

Българският хелзинкски комитет (БХК) обвини лидера на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев в насаждане на расова омраза и расова дискриминация по повод ланираната по-рано тази седмица идея за създаване на паравоенни формирования на граждани срещу разрастващата се ромска престъпност.

Според председателя на БХК Красимир Кънев прокламирането на подобни идеи представлява "престъпление от общ характер, то се преследва от прокуратурата и прокуратурата би трябвало да си влезе в ролята.

Голяма част от ромите в България продължават да живеят в изолация и са обект на дискриминация във всички социални сфери у нас. Няма прогрес и в правителствената рамкова програма за равноправно интегриране на ромите, пет години след нейното приемане, алармира Българският хелзинкски комитет и изрази своята загриженост и възмущение от предложенията на синдикалиста Константин Тренчев.

Проблемът е не толкова съдържанието на казаното от д-р Тренчев, а неочаквано широкия прием, който неговите идеи намериха в българското общество, при това сред негови видни представители, в това число и политици, посочи Красимир Кънев.

"Създаването на подобни формирования противоречи на основни принципи на модерната правова държава, а когато дейността им е насочена към определена етническа група, е белег на фашизиране на обществото. Една национална гвардия за борба с ромската престъпност не би била нищо по-различно от СС на българска почва", заяви на специална пресконференция Красимир Кънев.

Юлиана Методиева, член на БХК и главен редактор на сп. "Обектив" допълни, че подобни предложения са породени от неразбирането на проблема с престъпността и от насадения в определени среди на българското общество образ за ромите като престъпна група. Според нея за това допринася и стереотипирането на ромите от някои медии, които често съобщават етническата принадлежност на извършителите на престъпления, когато те са роми, без това да има каквато и да било връзка с характера на престъплението.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: