Библиотечният университет получи одобрение за откриване на два института към него

Министерският съвет реши да бъдат открити два института към Университета по библиотекознание и информационни технологии. Висшето учебно заведение бе предложено за университет от правителството неотдавна, след като претърпя доста бързата метаморфоза от полувисш институт по библиотечно дело във висше училище, а след това в университет. Така в страната броят на увинерситетите надхвърли 50.

Двата института са за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство и за научни изследвания и обучение на докторанти в структурата на университета.

Според съобщението от пресслужбата на правителството откриването на новите основни звена нямало да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Споделяне

Още от България