Биохим отчита 22 милиона лева печалба за 2002 г.

Чистата печалба на Биохим е в размер на 22.07 млн. лева по международните счетоводни стандарти в края на 2002 г., съобщават от кредитната институция.

Това е почти двукратно увеличение на печалбата спрямо 2001 г., когато банката приключи с печалба от 11.7 млн. лева. Отчетът на Биохим за миналата година ще бъде предложен за одобрение на редовното годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27 юни 2002 г. На него ще бъде предложено цялата печалба на Биохим да бъде отнесена към фонд "Резервен".

През миналата година Биохим е увеличила активите си като в края на 2002 г. техният размер достигна 938.81 млн. лева по международните счетоводни стандарти. Това е около 52% увеличение спрямо 2001 г., когато активите бяха в размер на 616.3 млн. лева. В общия размер на активите за 2002 г. са включени и всички активи на консолидираната "ХВБ Банк България".

Ръстът на депозитите през 2002 г. спрямо резултатите от 2001 г. е около 27%, като привлечените средства от граждани и домакинства, предприятия и бюджет са близо 668 млн. лева.

През 2002 г. Биохим е увеличила кредитния си портфейл от 185 млн. лева за 2001 г. до над 427 млн. лева за миналата година. Кредитният портфейл на Биохим представлява почти 50% от ативите на банката.

Биохим е четвъртата по големина банка в България с активи от около един млрд. лева и пазарен дял около 7%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?