Бизнесът е концентриран в столицата, най-печеливша е търговията

Най-много регистрирани фирми има в София и там се правят най-големите обороти и продажби. Това показва проучване на Българската стопанска камара (БСК) за състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони. Проучването се отнася за 2008 г. преди началото на икономическата криза.

По това време в област София - град има най-много регистрирани предприятия - 73 хил. или 24% от всички. Следва област Пловдив - 28.8 хил. или 9.5%. Във Варна са регистрирани над 25 000 предприятия, а в Стара Загора – делът им е около 4 на сто от всички.

По нетни приходи от продажби най-голям дял формират предприятията в София-град – 48.8%, следвана от област Бургас – 7.8%, област Пловдив – 7.2%, област Варна – 7.1%, област София – 3.4%.

Челната класация по заетост отново се оглавява от София – град, където предприятията са осигурили работа на над 756 хиляди души. В Пловдивско заетите са 208 000, във Варна – 168 000.

Най-печеливши от продажби са търговските фирми, които са реализирали над 90 млрд. лв. оборот. На второ място се нареждат предприятията от преработващата промишленост, които са спечелили близо 48 млрд. лв. 19% от всички приходи от продажби се формират в сектора на услугите, показва още изследването.

Услугите са секторът, в който работят най-много българи – над 32% от всички заети у нас. В преработващата промишленост работят 628 хиляди души, а в търговията – половин милион.

46% от бизнеса в сектора на услугите притежават най-много дълготрайни материални активи. Най-голям спад по отношение на дълготрайните материални активи се наблюдава при предприятията от преработващата промишленост, където за четири години спадът е почти с 13 на сто.

При направения анализ на предприятията с над 50% чуждестранно участие в България се оказва, че през 2008 г. с най-голям дял външно участие са предприятията от сектора на услугите - 43.5%, от търговията - 32%, и от преработващата промишленост - 15%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?