Бизнесът иска прозрачен и преструктуриран служебен кабинет

Бъдещото служебно правителство да е с преструктурирани министерства, всички административни документи да се публикуват в интернет и в Министерския съвет да не влизат съветници на държавния глава, членовете на политическите кабинети в последните четири правителства и депутатите в последните два парламента. Това предложи Българската стопанска камара (БСК) на президента Росен Плевнелиев по повод провеждащото се в петък първо заседание на Обществения съвет към бъдещото служебно правителство.

 

Според БСК трябва да се слеят министерствата на икономиката, на земеделието и на транспорта в мегаведомство с ресори индустрия, енергетика, туризъм, земеделие и транспорт. Предложението на бизнеса е Министерството на финансите да поеме и управлението на еврофондовете, а в социалното ведомство да се влеят част от дейностите на образователното и да се сформира Министерство на човешките ресурси и заетостта. Спортното и културното ведомство пък се предвижда да се слеят с останалата част от просветното и да има Министерство на образованието, науката, културата и младежта. Околната среда да отиде към регионалното ведомство и то да се нарича Министерство на регионалното развитие и околната среда. Здравното, правосъдното, военното, на външните и на вътрешните работи да останат в сегашния си вид, предлага БСК.


Бизнесорганизацията иска също така в интернет да се публикува цялата входяща и изходяща кореспонденция на централните и местни администрации, с изключение на класифицираната информация. Онлайн да се извадят приходите и разходите на държавните и местните администрации, пълната документация за проведените обществени поръчки и данни за постъпилите и невъзстановени ДДС и акцизи, за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие, настояват още от БСК.

 

Камарата настоява още да се обявят всички осъществени замени в рамките на държавния поземлен и горски фонд, както и служебното правителство да изготви график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2013 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, включително по европроектите. “Консолидиране на всички средства на държавните структури и търговските дружества с държавно участие в Българската банка за развитие с цел създаване натрупването на финансов ресурс за финансиране на малки и средни предприятия и създаване на нови устойчиви работни места“, искат още от БСК.

 

Да се изготви публичен регистър за всички такси, тарифи и лихвени условия на банковите системи, както и тези на застрахователите в достъпен онлайн регистър, искат ще от бизнеса.

 

Според неговите представители “предложените правила следва да осигуряват гъвкавост и широка представителност на различни кръгове от българското общество при формиране състава на Обществения съвет.

Споделяне

Още от България