Бизнесът недоволен от новия закон за управление на отпадъците

Недоволство от приетия в четвъртък окончателно в пленарна зала Закон за управление на отпадъците изрази Българската стопанска камара (БСК). Според бизнес организацията приетите текстове не решават сериозните проблеми пред оползотворяването на отпадъците

Като порочна идея без икономическа логика определят от бизнеса текстовете в закона, които предвиждат отпадъците от черни и цветни метали и стари електрически уреди в домакинствата да се предават безвъзмездно на общински площадки, които кметовете на общини с население над 10 хил. души трябва да изградят до две години.

Одобрените текстове дават на кметовете възможност да предоставят изграждането и управлението на тези площадки на частни оператори, които по този начин ще получат достъп до ценни и безплатни ресурси, от които могат после да реализират добри печалби.

В същото време в парламента пред журналисти зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева обясни, че държавата смята да подпомогне общините в изграждането на тези площадки за безвъзмездно предаване на рециклируеми отпадъци. Не повече от 300 000 лева ще струва площадка за разделно събирани отпадъци, изчисли Манева, след като опозицията изказа становище, че много кметства няма да имат пари да изградят тези площадки. Тя посочи, че с пари от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще се помогне за построяването на пунктовете за събиране на отпадъците от домакинствата.

Докато Манева обясни, че акцентът в новия закон е върху намаляване на отпадъците, рециклирането и обезвреждането, от БСК смятат, че той оставя нерешени редица проблеми, свързани с най-разпространените отпадъци в страната, въпреки предложените от организацията начини за преодоляването им.

В същото време приетият закон поставя за цел до 2020 г. у нас да има подготовка за повторна употреба и рециклиране отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци.

Този процента е едно огромно предизвикателство, коментира Манева и посочи като важен нов момент е, че МОСВ поема разрешителните във връзка с отпадъците от черни и цветни метали.

Според БСК обаче не е редно издаването на разрешенията за функциониране на организациите по оползотворяване на отпадъците да е под контрола на МОСВ, чиято работа е да провежда политика по опазване на околната среда, а не да санкционира и да издава разрешителни. Камарата смята, че със запазването на това статукво не се стимулира пазарният принцип и конкуренцията.

"С приемането на новите текстове продължава да няма ясни правила за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Запазват се банковите гаранции за всички фирми за оползотворяване на отпадъците, като продължава да не е ясна целта на гаранцията, в това число и определянето на размера ѝ. Остава и неяснотата за задълженията на ПУДООС спрямо фирмите, които са заплатили изцяло размера на продуктовите такси", пише в становището на бизнес организацията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?