mediapool.bg Ти си това, което четеш

Бизнесът продължава да страда от несигурност и недостатъчно потребление

14:10 | 29 август 2016 | 3 коментара

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса, който не очаква промяна на цените в следващите три месеца. Това сочат анкетите на Националния статистически институт (НСИ), оповестени в понеделник

Бизнес климатът в строителството продължава да се влошава, като само през август се е понижил с 3 пункта, сочат данните на статистиката.

Това се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на фирмите. Мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.

Проблемите пред сектора са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като анкетата на НСИ регистрира засилване на негативното им влияние.

Очакванията на бизнесмените са продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Общият показател за бизнес климата през август остава приблизително на равнището си от юли, съобщи още националната статистика. Леко подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и услугите, като понижение, освен в строителството, има в търговията на дребно.

Бизнес климатът в промишлеността през август се повишава с 0.7 пункта в сравнение с предходния месец. Според предприемачите в сектора настоящата производствена активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 47% и 26% от предприятията. Очаква се запазване на цените в сектора през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно намалява с 1.9 пункта спрямо юли. Търговците леко понижават оценките си за състоянието на предприятията, но мненията им за обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм за следващите три месеца.

Бизнес климатът в услугите пък се подобрява с 1.3 пункта през август. Мениджърите очакват подобрение на състоянието на фирмите през следващите шест месеца.

Още от Бизнес