Бизнесът ще спести над 1.1 млн. лв. от отпадането на една декларация

Бизнесът ще спести над 1.1 млн. лв. от отпадането на една декларация

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от отпадането на изискването фирми без дейност да подават данъчна декларация. Според изчисление на Националната агенция за приходите (НАП) тази мярка за намаляване на бюрокрацията ще засегне 200 000 дружества. Те ще пестят от разходи за преводи, транспорт и заплати за подаването на декларациите.

Отпадането на данъчната декларация за фирми без дейност е заложено в промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), предложени от Министерството на финансите преди дни. В него се предвижда още тези дружества да не обявяват и годишни финансови отчети в търговския регистър.

Освен това нововъзникващите дружества ще могат едновременно с регистрирането си в Агенцията по вписванията да заявят и доброволна регистрация по Закона за данък добавена стойност. Така няма да им се налага да ходят и в НАП за регистрацията по ДДС. За регистрация няма да се иска опис на наличните активи. Предвижда се също така НАП да може да предоставя информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи по служебен път.

Измененията в ДОПК са част от рекламираната от правителството на Бойко Борисов политика за намаляване на бюрокрацията. Досега ведомствата са предложили облекчаване на 605 административни услуги и регулации, става ясно от стенограмата на правителственото заседание в сряда. За да станат факт тези промени, трябва да бъдат променени 172 нормативни акта, като 52 от тях са закони и трябва да минат през парламента. Останалите изменения са в ръцете на правителството и съответните министри.

За обществено обсъждане трябва да бъдат пуснати 108 нормативни акта. До момента това е станало за 42, а други 9 са включени в законодателната програма на правителството. Все още не е започнало общественото обсъждане на промените в 57 закона и наредби, но за да се редактират част от тях, първо трябва да се променят други актове.

По време на заседанието вицепремиерът Томислав Дончев посочва като отличници с най-много предложени мерки Министерството на икономиката - 105, Министерството на вътрешните работи - 96, Министерството на земеделието - 74, на околната среда - 63.

Отделно са набелязани промени в 49 закона и 70 наредби и други актове. Те са нужни за отпадането на някои удостоверения, които администрацията най-често иска от фирмите и гражданите, за да им предостави дадена услуга или справка. Анализ установи, че част от тях не могат да бъдат отменени към момента, тъй като милиони документи трябва първо да бъдат дигитализирани.

За да се ускори промяната в законите, премиерът Бойко Борисов нарежда да се говори с парламентарните групи на ГЕРБ и Обединените патриоти. "Нищо не пречи и на другите групи, ако са „за“, да им ги представите и на тях, защото твърдят, и бизнесът, че намаляване на административната тежест е вярно. Така че можем да съберем и по-голямо мнозинство. Но това трябва да става бързо, защото времето си тече, а това е огромна по своята същност работа", казва премиерът, цитиран в стенограмата.

Споделяне

Още от Бизнес