Бизнесът в света е нахъсан за двуцифрен ръст

Смята да постигне това с иновации и мултиталанти, но точно квалифицираният персонал не достига, както и финансирането

Бизнесът в света е нахъсан за двуцифрен ръст

На фона на дигитализацията и секторното сближаване, които допринасят за трансформацията и растежа на бизнеса в световен мащаб, ръководителите на средно големите компании през 2018 г. си поставят амбициозни цели дори за двуцифрен ръст през следващата година. Смятат да постигнат това чрез внедряване на най-нови технологии и изкуствения интелект, реорганизация и оптимизация на работата си, завладяване на чужди пазари и наемане на мултифункционални талантливи работници. В същото време обаче пред тях стоят предизвикателствата на недостатъчния паричен поток, достъпа до кредитно финансиране и недостига точно на квалифициран персонал.

Спрямо миналата година средно големите компании по целия свят са значително по-оптимистични за условията и възможностите за правене на бизнес, сочат резултатите от годишния Барометър на растежа 2018 на консултантската компания "Ърнст и Янг" (EY). В него се отчита, че  прогнозите за растеж на всички големи икономики за 2018 г. се подобряват, след като Международният валутен фонд прогнозира 3.9% растеж на БВП за годината.

Ежегодното проучване на EY сред 2766 мениджъри на средно големи компании в 21 държави и девет ключови сектора на икономиката показва, че доверието в растежа на бизнеса в глобален план се е засилило през последните 12 месеца.

Цел да постигнат растеж между 6–10%  през следващата година си поставят 60 процента от анкетираните компании, докато година по-рано такива планове са имали едва 34 на сто от фирмите. 27% от мениджърите са още по-амбициозни – те търсят ръст над 10%. Това обаче е спад – макар и пренебрежимо малък, спрямо 2017 г., когато 30% от компаниите са се целили в тази висока зона на растеж. Нито една от анкетираните компании не очаква спад в нивата на растежа през 2018 г., докато през 2017 г. 5% са прогнозирали спад, сочи проучването.

"Свидетели сме на рядко синхронизиране на растежа във всички големи световни икономики и най-вече на тези от азиатско-тихоокеанския регион, което засилва увереността на мениджърите. За първи път ръководителите на средноголеми компании на пазара се изправят пред промените и оформят своя бизнес чрез инвестиции, разширяване и приоритизиране, за да се възползват от вълната от възможности", коментира единият от авторите на доклада Анет Кимит.

Амбицията за ръст е най-висока сред компаниите от Азиатско-тихоокеанския регион, тъй като широко прогнозираният опит за изпреварване на Запада се превръща в реалност. Четири от 10 компании в Китай, Югоизточна Азия и Австралия имат за цел двуцифрен растеж, като значително надвишават средното глобално ниво от 6%.

Четвърт от европейските фирми планират международна експанзия

Средно големите компании в Европа не само приемат, но и изпреварват промяната - те инвестират и разширяват дейността на компаниите си, внедряват развиващите се технологии и се стремят към привличане на многообразие от таланти. Ключовите резултати сочат, че 86% от европейските средно големи компании планират растеж на приходите от над 6% през следващите 12 месеца. Освен това, 25% от европейските средно големи компании планират международно разширяване. Най-значимият риск за развитие, остава бавният или еднообразен растеж на глобалната икономика.

Изкуственият интелект става реалност в бизнеса

Интелигентната автоматизация и машинното обучение вече заемат централно място сред факторите за растеж на средноголемите компании навсякъде по света, сочи още анализът. Нагласите към новите технологии са променени светкавично. Докато преди година 74% от мениджърите са заявявали, че никога не биха приели автоматизацията на роботизирани процеси, сега почти също толкова – 73 на сто от тях, твърдят, че вече внедряват изкуствен интелект в дейността на фирмите или смятат да сторят това до две години.

Авторите на Барометъра на растежа на EY обаче предупреждават, че в желанието си да приемат революционни нови технологии и да включат изкуствен интелект в своя бизнес, ръководствата на компаниите могат да подценят кибер заплахите. Едва 7% планират да инвестират в технологии за намаляване на риска от кибер атаки през следващата година и едва 6% считат кибер заплахите като предизвикателство за растежа.

Регулациите са героят при иновациите

Любопитен извод в документа е, че законодателните регулации са се превърнали в герой и нова сила за стимулиране на иновациите, според мениджърите, които само до преди година са ги считали за пречка. Лидерите от всички сектори и региони, с изключение на Северна Америка, считат, че законовите регулации са основен двигател на иновациите (25%). Само малко повече стимул за внедряването им – 27 на сто, се дължи за очакванията за приходи след прилагането на иновативни продукти. Тъй като правителствата използват политически лостове за ускоряване на социалните блага (например, намаленото количество захар в газираните напитки, както и по-малко токсични пестициди), ръководителите на компании улавят тези нови възможности на пазара за иновации и растеж, посочва се в доклада.

Ускорено сближаване на икономическите сектори

Конвергенцията или сближаването на секторите на икономиката е друга голяма сила по отношение на растежа. Почти една четвърт от световните бизнес лидери (23%) смятат, че то оказва най-голямо влияние върху бизнесите след демографските промени (33%). Сред американските лидери сближаването на секторите е най-силната причина за амбициите за растеж (31%).

"Онези гъвкави компании, които успеят да приспособят предлагането или бизнес модела си и ги адаптират спрямо променящата се потребителска среда, са тези, които ще процъфтяват", смята Кимит.

Мултиталантите – ключови за амбициите за ръст

В знак на увереност, че растежът е устойчив, 39% от фирмите планират да наемат повече таланти на пълен работен ден през следващите 12 месеца. Това е значително увеличение от 13% през 2017 г., сочат данните Освен това, само 1% от анкетираните се стремят да намалят своя персонал, което е спад от 9% спрямо преди година. Привличането на таланти с подходящи умения дори се счита за един от основните ускорители на растежа на бизнеса. Мениджърите го нареждат даже преди ефективността на процесите и новите технологии.

Многообразието се изкачва начело на дневния ред за подбор на персонал, като 41% от анкетираните го цитират като най-голям приоритет, сравнено с едва 11% през 2017 г. Барометърът на растежа на EY показва, че съществува силна връзка между изпълнителните директори, които отдават приоритетно значение на многообразието като цел за подбор на персонал и на тези с най-малко многообразие в екипите.

За онези компании, които вече са изградили многообразие в изпълнителното ръководство, фокусът пада върху талантите със силни дигитални умения, според Барометъра. 56% от ръководствата на компании се стремят да изградят дигитални компетенции чрез подбор на нов персонал.

Липсата на квалифицирани таланти обаче е основна причина за безпокойство. Дори в САЩ 20% от бизнес лидерите считат, че това е най-големият риск за растежа. Това представлява увеличение от осем процентни пункта от 2017 г.

Паричните потоци и финансирането остават проблем

Докато достъпът до кредитиране продължава да бъде проблем, през тази година ръководствата на компаниите изтъкват недостатъчните парични потоци като по-значително предизвикателство, а 35% го нареждат на първо място. Точно това пречи на плановете за внедряване на най-новите технологии и наемане на квалифицирани таланти.

Проблемът е най-остър в Европа, където 37% от анкетираните посочват проблемите с финансирането като най-големи, а 50% от френските изпълнителни директори го посочват като водеща грижа. Засегнати значително от липсата на финансиране са компаниите, ръководени от жени - 18% от тях посочват достъпа до капитал като основна пречка за растежа, в сравнение с 11% от компаниите, ръководени от мъже. 30% от компаниите, ръководени от жени, обаче се стремят към растеж от над 15% през следващите 12 месеца в сравнение със само 5% от компаниите, управлявани от мъже, въпреки че повече от половината от жените (52%) казват, че нямат достъп до външно финансиране.

"Финансирането е изключително важно - компаниите с висок потенциал за растеж, но без предварително осигурени ранни инвестиции могат да израснат по-трудно, а и в повечето случаи тези компании се ръководят от жени. Финансовата подкрепа за бизнесите, ръководени от жени, представлява основно предизвикателство", казва още Кимит.

Споделяне

Още от Бизнес