Бизнесклиматът през февруари се влошава

През февруари всички показатели на бизнесклимата са под януарските равнища, което води до общо средно понижение на бизнесклимата с 1.4 пункта, съобщиха от НСИ.

По - ниски са оценките на стопанските ръководители от промишлеността, строителството и търговията на дребно. Всички те обаче дават сравнително оптимистични прогнози за следващите шест месеца

С 1,8 пункта е паднал бизнесклиматът в промишлеността. В сравнение с януари, през февруари предприятията от отрасъла са имали повече финансови проблеми. Понижението на този показател в строителството е с 0.8 пункта. Не са регистрирани очаквания за повишаване на продажните цени в строителството. С 0,9 пункта е понижението при търговията на дребно, но в отрасъла очакват повече продажби и поръчки към доставчиците през следващите три месеца.

Умерени са оценките за бизнессъстоянието на предприятията от сектора на услугите, сочат данните на НСИ. Единствено при тях параметрите на бизнесклимата са по-оптимистични, в сравнение с януари, но не се свърза с намерения от страна на предприятията да наемат допълнителна работна сила в близките месеци.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?