Близо 20 500 студенти са взели кредити за обучението си

Сн. БГНЕС, архив

Близо 20 500 студенти и докторанти са взели студентски кредити на обща стойност 136.99 млн. лева за периода 2010 - 2018 г. Заемите се отпускат от търговски банки, с които образователното министерство подписва споразумения, и се гарантират от държавния бюджет. В сряда правителството гласува държавните гаранции за кредитите за тази година да са до 50 млн. лева. Сумата беше същата и през 2018 г.

Кредити се отпускат на български граждани, граждани на страните от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и на Швейцария. Те са за обучение във висши училища в България.

По-голямата част от изтеглените до момента кредити - 20 129, са за плащане на таксите за обучението в университет. Едва 320 са заемите за издръжка. Чуждестранните граждани, получили държавно гарантирани заеми, са 555 или 2.71% от всички.

Наблюдава се увеличаване на средния размер на кредитите, което е резултат от няколко фактора - увеличеният размер на издръжката за обучение за един студент/докторант и съответно по-високият размер на таксите за обучение, както и измененията в Закона за висшето образование, с които се дава право на висшите училища при определени условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

За изминалата 2018 г. средният размер на кредита е 9 584 лв.

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 21.8 млн. лева по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?