Близо 64 000 четвъртокласници ще минат през външно оценяване

Изпитите за външното оценяване се подготвят централизирано, а конкретният вариант на теста се тегли в деня на препитването в Министерството на образованието и науката. Сн. БГНЕС

Националното външно оценяване, което всяка година се прави за всички ученици от ІV клас, започва на 10 май. Тогава е изпитът по български език и литература. На 14 май е изпитът по математика, на 16 май - по "Човекът и обществото", а на 17 май –  по "Човекът и природата".

През националното оценява трябва да минат над 63 800 деца в четвърти клас. Целта на изпитите е освен да се измерят индивидуалните постижения на всеки ученик, да се определи дали и кои от тях се нуждаят от допълнителна подкрепа, но и да се направи мониторинг на образователния процес на ниво училище, регион и в национален план.

Оценяването по български език и литература включва диктовка и текст за четене с разбиране, към който има 11 задачи. По останалите предмети децата трябва да решат тестове с по 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и още 3 задачи от отворен тип - да напишат отговора.

На всеки от изпитите четвъртокласниците ще имат един учебен час за работа върху задачите. Продължителността на всеки изпит за децата със специални образователни потребности е два учебни часа.

С резултатите от националното външно оценяване по математика може да се кандидатства за обучение в прогимназиален етап в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки", като тежестта им при балообразуването се определя от конкретното училище.

Споделяне

Още от България