БНБ променя методиката за определяне на основната лихва

Българската народна банка променя методиката за определяне на основния лихвен процент от февруари догодина, съобщиха от пресцентъра на банката.

Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, ще е равен на средното аритметично от стойностите на индекса ЛЕОНИА (LEONIA - Lev OverNight Index Average - справочен индекс на сключените и изпълнени сделки с депозити овърнайт в български левове) за работните дни на предходния календарен месец.

ОЛП е в сила от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.

Обявяването на основния лихвен процент съгласно тази методика влиза в сила от 1 февруари 2005 г.

Определянето на ОЛП в сила от всяко първо число създава удобство при употребата му и премахва обвързаността му с календара на емитиране на държавните ценна книжа, обясняват от пресцентъра на БНБ.

Ориентацията на ОЛП към равнището на междубанковите лихви овърнайт е също стъпка към сближаването с еврозоната, както и с практиката в редица други страни с развит паричен пазар.

Промяната в методиката засяга само начина на определяне на ОЛП, но прилагането му остава непроменено. ОЛП не е лихва, по която БНБ извършва операции на паричния пазар, се посочва в съобщението.

Споделяне

Още от Бизнес