БНБ ще казва хора с какви доходи ще теглят заеми

Централната банка ще има нов инструмент за ограничаване на кредитирането

БНБ ще казва хора с какви доходи ще теглят заеми

Българската народна банка (БНБ) ще получи мощен инструмент за ограничаване на кредитирането до около месец.

Тя ще може да определя с решение на управителния си съвет съотношението между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя.

Това ще е една от мерките при упражняване на т. нар. макропруденциален надзор, тоест тя ще важи за цялата банкова система и ще се прилага в ситуации на прекомерен кредитен растеж, става ясно от промени в Закона за БНБ, приети на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

"Към момента централната банка не разполага с подобен инструмент", разясни подуправителят на БНБ Димитър Костов.

БНБ ще може да въвежда и други важни ограничения, които до момента са в правомощията на отделните търговски банки.

Мерките, засягащи кредитната дейност на банките, ще могат да включват изисквания за съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението, съотношението между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя, съотношението между размера на текущите плащания по дълга и месечния доход на кредитополучателя, изисквания по отношение на максималния срок на договора за кредит, както и по отношение на начина на изплащането на кредита, пише в законопроекта.

Ако реши да прибегне до подобни общи ограничения на кредитирането, централната банка сериозно ще се намеси на пазара. Макар да спазват редица изисквания във връзка с кредитирането, в момента банките имат известна гъвкавост по отношение на срока на кредита, доходите или обезпеченията.

Освен мерките за затягане на кредитирането депутатите одобриха единодушно и редица промени в банковото законодателство във връзка с бъдещото членство на България в Банковия съюз на ЕС.

С много от текстовете се предоставят правомощия на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява банков надзор у нас чрез механизма на т. нар. "тясно сътрудничество". Регламентира се и обменът на информация между БНБ и ЕЦБ.

БНБ също ще може да събира такси за надзорна дейност по подобие на Комисията за финансов надзор, предвиждат още промените.

В надзорните съвети на банките се въвежда фигурата на т. нар. "независим член". Той ще трябва да има квалификация в сферата на банковата дейност, но няма да може да е служител или акционер в банката, да участва в управата на свързано с банката дружество. Друго изискване е да "няма съществени финансови или делови отношения с банката".

Споделяне

Още от Бизнес