БНБ ще казва хора с какви доходи ще теглят заеми

Централната банка ще има нов инструмент за ограничаване на кредитирането

Българската народна банка (БНБ) ще получи мощен инструмент за ограничаване на кредитирането до около месец.

Тя ще може да определя с решение на управителния си съвет съотношението между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя.

Това ще е една от мерките при упражняване на т. нар. макропруденциален надзор, тоест тя ще важи за цялата банкова система и ще се прилага в ситуации на прекомерен кредитен растеж, става ясно от промени в Закона за БНБ, приети на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

"Към момента централната банка не разполага с подобен инструмент", разясни подуправителят на БНБ Димитър Костов.

БНБ ще може да въвежда и други важни ограничения, които до момента са в правомощията на отделните търговски банки.

Мерките, засягащи кредитната дейност на банките, ще могат да включват изисквания за съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението, съотношението между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя, съотношението между размера на текущите плащания по дълга и месечния доход на кредитополучателя, изисквания по отношение на максималния срок на договора за кредит, както и по отношение на начина на изплащането на кредита, пише в законопроекта.

Ако реши да прибегне до подобни общи ограничения на кредитирането, централната банка сериозно ще се намеси на пазара. Макар да спазват редица изисквания във връзка с кредитирането, в момента банките имат известна гъвкавост по отношение на срока на кредита, доходите или обезпеченията.

Освен мерките за затягане на кредитирането депутатите одобриха единодушно и редица промени в банковото законодателство във връзка с бъдещото членство на България в Банковия съюз на ЕС.

С много от текстовете се предоставят правомощия на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява банков надзор у нас чрез механизма на т. нар. "тясно сътрудничество". Регламентира се и обменът на информация между БНБ и ЕЦБ.

БНБ също ще може да събира такси за надзорна дейност по подобие на Комисията за финансов надзор, предвиждат още промените.

В надзорните съвети на банките се въвежда фигурата на т. нар. "независим член". Той ще трябва да има квалификация в сферата на банковата дейност, но няма да може да е служител или акционер в банката, да участва в управата на свързано с банката дружество. Друго изискване е да "няма съществени финансови или делови отношения с банката".

Още от Бизнес

Прав ли е Каракачанов да се гневи и заплашва Скопие?