Брокер опровергава шеф на борсата за търга със зърно за Държавния резерв

В отворено писмо до Mediapool брокерът Станислав Цонев, осъществил сделките по закупуването на пшеница за Държавния резерв, опроверга обвиненията на един от изпълнителните директори на Софийската стокова борса Христо Миленков.

На 16 ноември пред радио "Нова Европа" Миленков заяви, че вторична селекция на фирмите участнички в търга за 55 хил.т пшеница за резерва е довела до сключването на сделки на по-висока цена. 0ще същия ден Mediapool се свърза и с Държавния резерв и публикува становището на зам.шефа му Васил Цоконов, който опроверга твърденията на Миленков. Вторична селекция не е имало, отпадналите от търга фирми са били с нередовни документи, заяви Цоконов. Той показа и справка за постиганите на борсата цени на пшеницата в същия период като доказателство, че цената, на която резервът е купил житото, не е завишена изкуствено.

Същото, но още по-детайлно, прави в писмото си до Mediapool Станислав Цонев. Той подробно обяснява както механизма, по който се сключват борсовите сделки, така и случилото се на конкретния търг на 12 ноември.

Писмото бе получено три дни след публикацията. Mediapool го публикува изцяло, без редакторска намеса, в интерес единствено на истината по случая, тъй като средствата, с които Държавният резерв оперира, са на бюджета, тоест на всички данъкоплатци.

В тази връзка редакцията уточнява, че по никакъв начин не приема опитите на г-н Цонев да квалифицира дейността на колежката ни, автор на статията, или на медиата. Освен че напълно коректно в информацията са отразени както мнението на Христо Миленков, така и опровержението от страна на Държавния резерв, същият ден бяха направени и безуспешни опити за връзка със самия г-н Станислав Цонев, чиито координати бяха предоставени от пресцентъра на Държавния резерв. Не може да става дума не само за опит за манипулация, но и за съмнения в професионално свършената журналистическа работа.

О Т В О Р Е Н О П И С М О
До: МЕДИЯПУЛ ЕООД
На вниманието на: Владислава Пеева
Относно: Статия "Скандал с търг на Държавния резерв за пшеница" от 16.11.2004 г.

Уважаема г-жа Пеева,

Поради факта, че електронното издание, за което работите няма славата на "жълта" медия, се чувствам задължен да изкажа пред Вас своето становище, относно сключените на Софийска стокова борса АД (ССБ АД) сделки за доставка на хлебна пшеница към Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (ДА ДР и ВВЗ).

Подчертавам - в случай, че пишехте за някакво "несериозно" издание, въобще нямаше да си правя този труд. Медийните изяви на собствената ми личност нито ме привличат, нито са ми присъщи.

Имам обаче своето себеуважение!

Както и държа на уважението и отговорността си към и от лицата и институциите, които ми гласуват, каквото и да било доверие. На неговото запазване също.

Във вашата статия, не става дума само за изказани "между редовете" съмнения по отношение на професионализма ми и добронамереността на моите действия във връзка с поетата отговорно поръчка от ДА ДР и ВВЗ (бел.ред. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"). Вашата статия откровено хвърля сянка, както върху действията на Държавната агенция, в лицето на нейното ръководство, така и в целесъобразността на избраната процедура по ЗОП (в сила от 01.10.2004 г.) и в избора на ССБ АД, като място на което се извършва открито, "прозрачно" и честно договаряне - при равни условия за всички субекти, извършващи търговска дейност - продавачи и купувачи.

Напълно разбирам, че изказаното от вас мнение в публичното пространство е продиктувано до голяма степен от волните интерпретации или пропуски в коментарите на г-н Миленков - изпълнителен директор на ССБ АД. И за себе си все още нямам отговор на логичния въпрос, защо коментарите му изглеждат по този начин. Още повече, че в качеството му на дългогодишен директор на ССБ АД и анализатор на зърнения пазар в България, би трябвало да прави по-професионални анализи пред Вас - журналистите. При това, забележете - без съществени пропуски в истината.

А тя е:

1. Принципно по отношение на процедурата:
На борсата не се извършва "селекция на фирми" - нито първична, нито вторична... На борсата се сключват търговски сделки. Сделките се удостоверяват чрез подписване на договори. До договори се стига, когато представляващите дадени купувач и продавач борсови членове, чрез упълномощените от тях брокери "срещнат" не просто цените а и условията си. При това в атмосфера на абсолютно свободни волеизявления и договаряне, пред всички присъствуващи потенциални участници. Всеки управомощен брокер може да се "включи" в договарянето - в подходящия, избран от него момент, както и сам да прецени каква оферта може и иска да предложи по време на конкретната борсова сесия.

2. По отношение на конкретните борсови сделки, случили се на 12.11.2004 г., на редовната борсова сесия на ССБ АД:

Факти:
2.1. В продължение на две работни седмици от момента на обявяването на откритата "процедура по договаряне без обявление", станало официално на 03.11.2004 г., в пълно съответствие с разпоредбите и изискванията на ЗОП, ЗСБТ и действащия Борсов правилник на ССБ АД - от 03.11. до 11.11.2004 г. нямаше направено нито едно предложение на цена "продава" срещу известната на всички и обявявана на всяка борсова сесия, внесена от мен начална цена "купува" от 160.00 (сто и шестдесет) лева за тон хлебна пшеница.

2.2. Кандидат-продавачите, внесли документи за участие в процедурата, в съответствие с т.4 и т.6 от Решение № ПХ.03-3786 / 01.11.2004 г. за откриване на процедурата, бяха точно 43 -ма.

От тях 23-ма отпаднаха, не по нечия воля, а само и единствено, поради собствената си неангажираност. Внесените документи от някои от тях, които по същество не трябваше тепърва да набавят, а само да предадат на борсовите им представители, бяха непълни или с изтекъл отдавна срок. Някои от анализните удостоверения (Протоколи за изпитване) на заявените от тях пшеници бяха без представителна стойност - от избрани от вносителите си неакредитирани лаборатории или примерно - просто за 2 кг пшеница при заявени намерения за доставка на 3, 5 или 10 хиляди тона. Имаше и откровено фалшифицирани такива.

При това, забележете - всички редовни анализни удостоверения, издадени от НСЗФ към МЗГ, зад които съответните лаборатории застават с подписите и печатите си, бяха категорично признати.

Във връзка с това, че и в някои други медии се появиха меко казано неточни информации или коментари относно сертификатите, или просто неистини, нека задам няколко логични въпроса в тази посока:

Когато анализа е извършен на донесена от даден заявител мостра от 2 кг и самата лаборатория изписва, че изследването е валидно само за представената мостра, трябва ли да приемем на доверие, даже бих казал на "лековерие", че количеството зърно на кандидата е 5 000 тона?... А защо да не е 20 000 или 120 000 тона?... А защо да не е 200 кг?... А какво доказва правата му върху изследваната пшеница?... А трябва ли ДА ДР и ВВЗ да договаря количества пшеница с неизвестно качество или принадлежност?... А трябва ли изискваните документи да са просто формални или да нямат представителна стойност?... А защо въобще се искат те тогава?... А защо са тогава законите, управомощените служби и техните служители, регистрациите и акредитациите, представителните стойности, отговорността, която носят подписите и печатите...? Всичко това просто формално ли е?...

Може да се зададат още цяла редица въпроси. Всеки от тях носи своя смисъл и основание. Разбира се, за тези, които искат да мислят и да ги задават.

Лично за мен отговорите също са ясни. Крайно време е възможно по-голям брой хора да разберат, че в България не "може всичко"..., а законите, изискванията, разпоредбите и решенията имат смисъл, стойност и трябва да се спазват!

Факт е, че 20 от кандидат-продавачите бяха с напълно изрядни документи, а 23-ма - не!

"Свеждане" на кандидатите от 40 на 20 (цитирам!) просто не е имало.

2.3. В "информацията" си г-н Миленков прави двойна грешка, изтъквайки числото 57 000 тона, като предлагани количества умножавайки просто числото 19 (колкото той счита, че са били допуснатите кандидати) по 3000 тона за всеки от тях.

Това също не е така!

20-те кандидат-доставчици към ДА ДР и ВВЗ всъщност бяха заявили намеренията си да доставят над 86 000 тона пшеница.

Количественото ограничение "... но не повече от 3 000 тона на кандидат" беше въведено не с цел да се "елиминира" реалната конкуренция, а именно за да не бъдат елиминирани голям брой от кандидат-доставчиците, за сметка на няколко такива "с по-големи възможности", в условията на предварително ограничен бюджет.

Още по-абсурдно е твърдението, че това не е позволило свалянето на "исканата от търговците цена на по-ниско ниво от 203 лева за тон.

На проведения по същество свободен търг сделки бяха сключени на четири различни ценови нива: на 197.00, на 198.00, на 199.50 и на 203.00 лева за тон.

При това - на последната цена са договорени само 4 000 тона от общодоговорените 52 000 тона и то само за Врачанския регион - там където концентрацията не просто на някаква пшеница, а на пшеница отговаряща на нормите на БДС 602-87 за хлебна е изключително ниска, а доставката и от други региони, само като транспортни разходи се движи между 5.00 и 20.00 лева за тон.

На сесията на ССБ АД, в качеството си на упълномощен брокер на Държавната агенция стартирах цената "купува" за всеки един от доставните региони от 160.00 лева за тон без ДДС.

Стъпката, "през" която обявих, че ще купувам и на практика купувах беше 0.50 до 1.00 (един) лева за тон. При плавното покачване на цената всеки един участник имаше право и практическа възможност да "затвори" (да сключи) сделка за своите клиенти - в избран от него момент, на каквато и да било (по-ниска) цена.

За мое съжаление, въпреки паузите в наддаването, нито един брокер не заяви, каквото и да било намерение да договори, каквито и да било количества на по-ниска цена. А така, се достигна и до горепосочените цени.

В резултат, средно претеглената цена за тон хлебна пшеница стана около 199.00 лева, без ДДС.

2.4. По отношение на споменатите в публикацията "отрязани от търга фирми" и техните "предложения":

Принципно, предложения за продажба наистина имаше. А каква е истината за тях?

Имаше направени 4 броя предложения от страна на двама брокери, за общо количество от 8 800 тона, при три ценови нива: 185.00, 188.00 и 190.00 лева за тон, без ДДС.

Някак си тези цифри меко казано не кореспондират с т.н. "отрязани" 23-ма кандидати предлагащи над 85 000 тона.

Още по-абсурдна става ситуацията от факта, че на зададените лично от мен въпроси се оказа, че предлаганата от тях пшеница беше FCO (франко) производител или склад на търговец, разбирайте - на кантара на продавача (кантарно тегло) неизвестно къде..., или че не бяха съобщени отговорно каквито и да било данни, дали нейното качество всъщност отговаря на оповестените изисквания на ДА ДР и ВВЗ за хлебна пшеница...

И още, откъде следва да се счита, че предложенията са направени от който и да било от самонедопусналите се до процедурата кандидати?!? Това, може би, е известно само и единствено на г-н Миленков. В залата подобно нещо никой не чу...

В мен лично няма недоумение, защо тези количества се появиха точно в този момент, а не в който и да било друг предходен - при условие, че имаше достатъчно предишни възможности да бъдат направени подобни предложения.

Личното ми мнение е, че подобни "оферти" имат само спекулативен характер и чрез тях се цели да се внуши в обществеността за възможно постигане на по-ниски от достигнатите пазарни цени.

"Евтина" спекулация!

Оставям на страна това, че подобна "атака" е доста зле премерена.

За всеки професионалист в областта на зърнотърговията е ясно, че ако се вземат под внимание само транспортните разходи, спрямо посочените различни франкировки, товаро - разтоварните такива и условието за приемане на бонифицирано тегло, по същество така "подхвърлените" цени стават по-високи от тези, на които отговорно бяха сключени борсовите сделки.

2.5. Абсурдни са твърденията за "паралелни" търгове или "платени по-високи цени", или пък за каквито и да било други сделки, осъществени на цени 185.00 - 190.00 лева за тон, както се твърди във вестник "Дневник" от 17.11.2004 г.

Такива просто няма!

Апропо! В борсовата зала по време на провеждане на борсовите сесии принципно постоянно присъстват и представители на ДКСБТ - държавната комисия, призвана да следи работата на борсите и брокерите в България. На 12.11.2004 г. също не беше допуснато изключение.

В заключение:

Не бих се нагърбил с мислене, за това какъв би бил интереса от дезинформиране или най-малкото от целенасочено "селективно" информиране на обществото, нито пък чии или какви са били целите за това. Не вярвам в подобна "добронамереност".

От нея, според мен, може да се извлече полза само в посока на хвърляне негативизъм и съмнения, относно нормалната работа на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - МС, целесъобразността на законово избрания модел на търговско поведение и на решенията на нейното ръководство, оклеветяване на брокерския професионализъм и не на последно място - на сделките, сключвани на Софийска стокова борса АД.

Ще ми се да вярвам, че това са просто недомислици на лицата, свързани с подобни "информации".

Ще ми се да вярвам, че с настоящето, лично за мен - принудително "излизане на медийната трибуна", ще допринеса за малко повече светлина и яснота по повдигнатите въпроси.

На мнение съм, че всеки трябва сам да поема отговорността за собствените си думи и действия. Същото се отнася и за мен самия.

С у в а ж е н и е :
Станислав Цонев

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?