Брюксел облекчи България за парниковите емисии

Брюксел облекчи България за парниковите емисии

Решение на Брюксел за признаване на друга базова година за намаляване на парниковите емисии за България облекчава българските фирми в изпълнението на ангажиментите им по Протокола от Киото. На заседание на Съвета на министрите по околната среда на ЕС  в Люксембург във вторник бе приета договорената от София в рамките на Протокола от Киото базова година 1988 г., съобщиха от представителството на България в Брюксел.

Общата базова година за Европейския съюз е 1990 г., признаването на 1988 г. като изходяща за страната ни оставя на разположение допълнителни 14 процента парникови емисии.

Решението обаче по никакъв начин не променя обстоятелството, че  ЕК редуцира с 37.4 на сто обема на парниковите газове, в които страната ни има право да участва в схемата за обща търговия в ЕС със спестени въглеродни газове. По този въпрос София в момента подготвя своето становище за обжалването на решението на Брюксел. По-вероятно другата седмица ще има някаква конкретна позиция и мотиви, съобщиха източници от Министерството на околната среда и водите.

Постигнатото във вторник признаване на базовата година текст подобрява предпоставките за отчитане при предстоящите преговори за по-нататъшно намаляване на емисиите от парникови газове на потенциала на българската икономика, предвид намалените поради икономическата криза в началото на деветдесетте емисии за 1990 г.

В същото време България и други страни членки обърнали внимание на това, че за да бъде доказана реалистичността на заложената в директивата цел за намаляване на емисиите на парникови газове от моторни горива за периода 2011-2020 с 10 на  сто трябва да се отчете екологична и икономическа устойчивост на производството на биогорива, прогнозни пазарни наличности и търсене на такива горива, както и наличието на методология за отчитане на емисиите през целия  им жизнен цикъл.

На заседанието на европейските екоминистри България е подкрепила налагането на нови стандарти за транспортните горива в проекта на директива за качеството на горивата. Те касаят производителите на автомобили, каквито у нас обаче няма.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?