Брюксел ограничи използването на три консерванта в козметика за бебета

Европейската комисия ограничи използването на три консерванта в козметика за бебета и малки деца и в кремове за тяло за всички възрасти.

Приетите от Еврокомисията мерки предвиждат намаляване на максималната концентрация на два консерванта - пропилпарабен и бутилпарабен от допустимата в момента максимална стойност 0.4 % при самостоятелно използване и 0.8 % при смесване с други естери до 0.14 % при самостоятелна или съвместна употреба.

Забранява се използването на двата консерванта в козметични продукти без отмиване, предназначени за зоната на памперса на малки деца на възраст под 3 години, тъй като съществуващи кожни дразнения и запушвания могат да доведат до по-голямо проникване, отколкото при здравата кожа. Новите правила ще важат за продукти пуснати в търговската мрежа след 16 април 2015 г.

Европейската комисия също така забранява използването на сместа от метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон в продукти без отмиване като кремове за тяло. Целта е намаляване на риска от поява на кожни алергии. Тези консерванти все пак могат да се използват в продукти с отмиване като шампоани и душ гелове, като максималната им концентрация трябва да е 0.0015 % на смес метилхлороизотиазолинон/ метилизотиазолинон в съотношение 3:1. Мярката ще важи за продукти, пуснати на пазара след 16 юли 2015 г.

Решението на Еврокомисията е в резултат от оценка на Научния комитет по безопасност на потребителите. Този консултативен орган извършва внимателна оценка на риска, свързан с определени вещества, след което препоръчва ограничаване или забрана на използването им.

Консервантите са важни в козметиката, тъй като защитават потребителите от вредни патогени, които иначе биха проникнали масово в кремове и продукти, използвани от хората ежедневно. Без консервантите всички козметични изделия биха имали много малка трайност, а също така щеше да се наложи по-голямата част от тях да се съхраняват в хладилник.

Групата химични вещества, известни като парабени, представляват значителна част от консервантите, които могат да се използват в козметиката. Освен пропилпарабен и бутилпарабен, и други парабени като метилпарабен и етилпарабен са безопасни и са едни от най-ефективните консерванти. Това е доказоно неколкократно от Научния комитет по безопасност на потребителите.

По-рано тази година ЕК забрани използването на пет други парабена в козметични изделия - изопропилпарабен, изобутилпарабен, фенилпарабен, бензилпарабен и пентилпарабен поради липса на нужни за повторна оценка данни. Продуктите, пуснати в продажба след 30 октомври 2014 г., не трябва да съдържат тези вещества.

На европейско равнище козметичните изделия са регламентирани чрез Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, като целта е да се гарантира безопасността на потребителите и целостта на вътрешния пазар.

Производителите носят отговорност за безопасността на продуктите и трябва да гарантират тяхното подлагане на експертна научна оценка за безопасност, преди да ги пуснат в продажба, припомнят от ЕК.

Споделяне

Още от Европа