Брюксел сменя подхода към зоните за НАТУРА 2000

Европейската комисия увеличи с 90 хил. кв. км територията на НАТУРА 2000, предаде във вторник БТА. Към териториите, обхванати от европейската екологична мрежа в страните-членки на ЕС са добавени общо 4255 зони.

За първи път е въведен нов елемент при определянето на НАТУРА-зоните. По предложение на една страна – Германия - са включени около 8 хил. кв. км морска площ край различни европейски страни. Тези райони имат значение за опазването на природата в рамките на целия Европейски съюз и целта на новия подход е да гарантира дългосрочното оцеляване на най-ценните местообитания и най-застрашените от изчезване растителни и животински видове в Европа.

Новите площи, които влизат в екомрежата НАТУРА 2000 са на териториите на Чехия, Унгария и Словакия и държави, които са от първите страни-членки - Франция, Германия, Италия и Испания.

 

Споделяне

Още от Европа