Брюксел затяга екоизискванията за автомобилите

Брюксел затяга екоизискванията за автомобилите

Нови изискванията към производители на автомобили в Европа, целящи намаляването на изхвърляните вредни газове, както и стимули за фирмите, ако пренасочат дейността си в сферата на електромобилите, гласува Европейският парламент в сряда.

Европейските депутати приеха проектодоклад с по-амбициозна цел за намаляване на емисиите от новите леки автомобили в ЕС с 20 процента до 2025 г. и с 40 на сто до 2035 г. Предишното предложение бе за свиване на емисиите с 30% до 2035 г. спрямо замърсяването през 2021  г. Подобни цели са поставени и за нови микробуси.

Производителите, чиито средни емисии на CO2 превишават тези цели, ще трябва да плащат такса към общия бюджет на Съюза. Тя ще се използва за повишаване на квалификацията и образованието на работниците, засегнати от структурни промени в автомобилния сектор. Не се посочва обаче как ще се определя размерът на тази такса. 

Производителите на леки автомобили ще трябва също така да гарантират, че превозните средства с нулеви и ниски емисии (електрически автомобили или автомобили, които емитират по-малко от 50г CO2/км) заемат 20-процентен дял от продажбите на нови леки пътнически автомобили до 2025 г. и 35% - до 2030 г.

Европейската комисия ще трябва да разработи до 2 години нов план за изпитването на емисии в реални условия с помощта на преносимо устройство като това неотдавна въведено за измерване на емисии NOx. Докато това не стане приложимо, съответствието с настоящия регламент ще се измерва въз основа на данните от устройствата за измерване на разхода на гориво. Изпитването на емисиите на CO2 в реални условия трябва да бъде готово и функциониращо до 2023 г. според евродепутатите.

Те предлагат също така на ЕС да насърчава повишаване на квалификацията и пренасочване на работниците в сектора, особено в региони и местности, които са неблагоприятно засегнати от прехода. Евродепутатите също призовават за подкрепата за европейските производители на акумулаторни батерии.

Комисията ще трябва и да разработи до края на 2019 г. законодателно предложение, което да дава на потребителите сравнима и надеждна информация относно разхода на гориво, емисиите на CO2 и замърсителите на въздуха на новите коли.

От 2025 г. производителите ще трябва да докладват въз основа на хармонизирана методика относно емисиите на CO2 през жизнения цикъл на всички нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, пускани от тях на пазара. 

"За да не изостанем от глобалната конкуренция, ние трябва да създадем условия европейската автомобилна индустрия да остане лидер в иновациите и инвестира в екологично чисти автомобили. Приемането на реалистични цели за намаляване на емисиите означава намаление на разходите за горива на крайните потребители и по-чист въздух в градските райони. Важно е да гарантираме, че мобилността ще остане достъпна и новите правила няма да натоварят домакинствата с по-високи разходи. Необходими са инвестиции и фискални стимули, за да бъдат насърчени пазара и потребителите в избора на автомобили с ниски или нулеви емисии“, коментира българският евродепутат Андрей Ковачев (ЕНП).

Очаква се европейските министри ще приемат обща позиция на 9 октомври. Преговорите с евродепутатите за постигане на споразумение на първо четене могат да започнат на 10 октомври.

Споделяне

Още от Бизнес