БСК настоява приходите на Булгаргаз да не отиват в държавния бюджет

В писмо до Съвета за икономически растеж Българската стопанска камара предлага всички приходи от дейността на "Булгаргаз" да бъдат отчитани като такива, а не да се отчисляват директно в държавния бюджет.

Предлага се също така да се въведе единна такса за транспорт на газ, като се премахне практиката на две такси - за "пренос" и за "транзит".

От БСК имат два варианта за нейното определяне - балансирано за цялата територия и в зависимост от разстоянието на транспортиране.

В пимото се предлага доходът от таксите за транспорт да постъпва в "Булгаргаз", като държавата получава съответен дивидент от дейността на дружеството или дружеството да привежда таксата получена за "транспорта" на газта по транзитните газопроводи, като си прихваща разходите за разширение и експлоатация на транзитните газопроводи.

От камарата настояват таксата да се намали до стойности, сравними с тези в ЕС. Друго предложение е да се преразгледа договорът за транспортиране на газ с Румъния, като се приведе във функция от транспортирания обем.

В писмото на БСК се казва, че предложените идеи са с оглед на факта, че българската икономика е отворена и е особено чувствителна както към измененията на цените на енергийните ресурси и енергоносителите, така и към промените в курса на основните валути.

Тази "чувствителност" се усилва и от ефекта на високата енергоемкост на българската икономика, в т.ч. и на битовото потребление.

Затова сериозен инструмент в ограничаване на отрицателните последствия върху българската икономика е рязкото разширяване потреблението на природен газ.

Според БСК газовия сектор не се развива добре, заради пречки от правен и административен характер. Заради деформиране в пазарните отношения в газоснабдяването се стига до последователен спад в консумацията на газ и ограничаване на инвестициите в газоразпределителната мрежа на страната. Ограничен е и достъпът на стратегическите чуждестранни инвеститори.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?