БТК задължена да допусне и други оператори до потребителите си

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) одобри типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на БТК ЕАД с алтернативните оператори, определяйки го като първия по рода си документ за разбиване монопола на телекомуникационната компания.

Бъдещото подписване на договори за взаимно свързване ще даде право на лицензираните частни оператори да поставят фиксирани телефони.

Документът съдържа техническите и финансови условия, при които ще се водят преговори между БТК, където "Вива венчърс" придоби 65% от акциите, и алтернативните оператори, за свързване на техните мрежи.

Свързването на мрежите би трябвало да даде възможност на потребителите сами да избират оператора, чрез който ще осъществяват разговорите си при използване на обикновената телефонна услуга.

КРС задължава БТК да даде възможност на потребителите си да ползват услугата "избор на оператор" чрез съответните кодове за достъп. На алтернативните оператори се дава право да предоставят международни разговори от чужбина към България на по-ниска цена, съобщи пресцентърът на КРС.

Комисията е задължила БТК да запази досегашните условия за съвместно ползване на помещения и съоръжения по сега действащите договори между БТК и мобилните оператори, като тези условия ще се отнасят и за новите оператори на гласова телефонна услуга.

Типовото предложение определя и цените на едро, при които телекомуникационната компания ще предоставя на алтернативните оператори съответните услуги при свързване на мрежите. Цените са определени съгласно принципа за разходоориентираност, залегнал в Закона за далекосъобщенията.

Комисията посочва, че за ориентир при определянето на цените на едро е приела съществуващите средноевропейски цени към 2000 г.

Орбител АД, един от петте лицензирани оператори, обяви, че не е получил одобреното от КРС типово предложение, което били посъветвани да потърсят на сайта на комисията, където все още не е качено. На алтернативните оператори от КРС казали да поискат документа от БТК.

Според Орбител одобреното типово предложение съдържа примери за "значително ограничаване на конкуренцията в телекомуникациите", като е посочена услугата "селекция" за частни лица, които разговарят вечер. "Селекцията" е техническа възможност чрез набиране на определен код клиентът да се свързва с мрежата на различен от БТК оператор за провеждане на разговор, ако предлаганата от него тарифа е по- изгодна.

Орбител привеждат пример провеждането на разговор от София до Варна, при който алтернативният оператор следва да заплати на БТК 3,8 стотинки от абоната на до своята мрежа и още 2,7 стотинки за отвеждане на разговора обратно до другия абонат на БТК. Общата стойност на таксата по взаимното свързване е 6,5 стотинки без ДДС на минута. Към тях се прибавят около 5 стотинки разходи за трасето от София до Варна, за заплати на служителите, за направените инвестиции и още 2 стотинки за събиране на парите от потребителите. С което общият сбор на основните разходи става 13,5 стотинки без ДДС, сочат изчисленията на алтернативния доставчик.

В момента цената на минута на алтернативните оператори е около 11 стотинки на минута без ДДС при цена на БТК от 18 стотинки без ДДС на минута през деня.

Селекцията е услуга за частните лица, които говорят вечер. Тогава цената на БТК между Варна и София е 9 стотинки на минута. При тези цени на взаимно свързване, практически алтернативните оператори трябва да работят на загуба, за да бъдат не само по ценово атрактивни, а дори едва на нивото на цените на БТК, твърди Орбител.

Изводът на оператора е, че "взаимното свързване на новите телекоми в БТК ще доведе до значително ограничаване на възможностите за конкуренция в полза на частните потребители - без междуградски разговори, само през деня, когато домакинствата са на работа и ползата им от конкурентните услуги намалява значително".

КРС посочи, че решението за предложения типов договор е било взето, след като БТК е отразила в документа дадените от регулатора десет задължителни указания, обобщени от постъпилите предложения и становища на заинтересованите страни.

Споделяне

Още от Бизнес