Булбанк разпредели дивидент от 59.9 милиона лева

Общото събрание на акционерите на Булбанк одобри финансово-счетоводните отчети за 2002 година. Финансовата институция ще разпредели като дивидент 59.9 млн.лв. С цел увеличение на капиталовата база и капацитета за инвестиране, общото събрание одобри създаването на Общ резервен фонд в размер на 120 млн.лв. за сметка на неразпределената печалба.

Банката регистрира увеличение на кредитния портфейл с 56% до 564 млн.лв. Въпреки рязкото спадане на пазарните лихвени проценти и обезценката на долара се отчита 28% нарастване на нетния оперативен доход до 98.8 млн.лв., в резултат от 14% ръст на приходите и 3.6% съкращаване на разходите.

Нетната печалба е 95.6 млн.лв. или 36% от печалбата на цялата банковата система. Броят на клиентите се увеличава през 20002 г. с повече от 40,000. Към 31 декември 2002 г. структурата на банката включва 2060 служители и 91 подразделения в страната.

От банката обявиха, че в съответствие с принципите си за социално отговорно корпоративно поведение ще продължат благотворителната си дейност, като основен акцент през тази година ще бъде участието в проекти, свързани с лечение и защита здравето и правата на децата в България.

Още от Бизнес