България е сред петте най-застаряващи страни в Евросъюза

България е сред петте най-застаряващи страни в Евросъюза

България се нарежда сред петте най-застаряващи страни в ЕС със средна възраст на населението у нас от 43.3 години, отчита анализ на Евростат за демографските тенденции на Стария континент през 2014 г.

През миналата година средната възраст на населението на ЕС е била 42.2 години, като най-висок среден дял по този показател е отчетен в Германия – 45.6 години, Италия – 44.7 години, България – 43.3 години, Португалия и Гърция – по 43 години.

Най-младото население на Евросъюза е отчетено в Ирландия – средно 36 години, Кипър – 36.8 години, Словакия – 38.6 години, Люксембург и Полша – средно по 39.2 години.

Около една трета от домакинствата в ЕС са едночленни, отчита още европейската статистика. Най-много самотни домакинства има в Дания – 45 на сто, Финландия и Швеция – по 40 на сто. Най-малко са самотните домакинства в Кипър – 20 на сто, Португалия – 21 на сто, Ирландия, Румъния и Унгария – по около 22 на сто.

Най-много едночленни домакинства над 65-годишна възраст се намират в осем държави на ЕС: Хърватия – 62 на сто, Румъния – 59 на сто, Португалия – 58 на сто, България – 57 на сто, Латвия, Литва и Малта – по 52 на сто и Словакия – 50 на сто.

Най-много семейства на самотни родители в ЕС има регистрирани в Латвия – близо 33 на сто от домакинствата, Словения – 25 на сто, Литва и Естония – по 24 на сто, Полша – 22 на сто.

Според анализа на Евростат домакинствата на самотните родители у нас са около 15 на сто от общия брой. От тях 80 на сто са самотни майки и около 20 на сто – бащи. Най-много самотни майки в ЕС има в Естония – 90 на сто, Полша и Латвия – по 87 на сто. Самотните бащи са най-много в Швеция – 24 на сто, Румъния и Испания – по 21 на сто.

Споделяне

Още от Европа