България изнася все повече стоки с по-висока добавена стойност

България изнася все повече стоки с по-висока добавена стойност

За трета поредна година горивата не са стока №1 в българския износ. Лидерската позиция през 2017 г. отново е в сектор електроника и електротехника, плътно следван от машиностроителната продукция. Следователно, България изнася все повече продукти с по-висока добавена стойност, става ясно от анализ на Българската стопанска камара (БСК).

Бизнес организацията подчертава, че намаляващата роля на износа на нефтопродукти е положителна промяна. За периода от 2007 г. до 2017 г. общият износ на България нараства почти двойно, докато износът на нефтопродукти намалява с 5% в стойностно изражение и с 6% в количествено, посочва Веселин Илиев от БСК.

Двата основни нефтопродукта в експортната листа на страната са горива и масла.

Според БСК от данните се вижда, че няма права пропорционалност между стойностния обем на износа на горива и средната международна цена. При износа на масла не се наблюдава връзка с цените. До 2014 г. износът на масла например е в минимални обеми.

За този период стокообменът трайно надхвърля по стойност брутния вътрешен продукт (БВП), с изключение на кризисните 2009 и 2010 г.

Съотношението на износа към БВП плавно нараства от около 42% през 2007 г. до 53% през 2017 г.

Въпреки благоприятното развитие на износа ръстът на данък печалба, който фирмите заплащат от операциите си на вътрешния и външния пазар, видимо изостава, смятат от камарата.

Според камарата проблем има и с митата. За периода 2007 до 2017 г. вносът от страни извън ЕС е нараснал с 4%, а събраните мита и такси остават в същите рамки. Както е известно, през този период практически няма промяна в размера на митата.

Съотношението на вноса към БВП бележи обратна на износа тенденция и плавно намалява от около 68% през 2007 г. до 60% през 2017 г.

На този фон по-задълбочено изследване е необходимо, за да се обясни промяната на съотношението между вноса и събраните ДДС и акцизи, смятат от камарата.

Оттам посочват, че събраният ДДС бележи ръст 41%, което e повече от ръста на вноса, но по-малко от ръста на БВП, който е 55%. Акцизите, чиято ставка непрекъснато расте и основата се разширява, също растат по-малко от БВП – с 50%.

"Като цяло, износът се утвърждава като важен двигател на растежа. Колебанията на цените на нефта и горивата не влияят съществено върху общия обем на износа, тъй като България изнася все повече продукти с по-висока добавена стойност", обобщава Веселин Илиев. Според него няма логично обяснение защо събираемостта на митата изостава драстично от вноса, както и защо събираемостта на ДДС и акцизи изостава от ръста на БВП.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес