България на опашката в Евросъюза по БВП на човек

Произведеният от България брутен вътрешен продукт на човек от населението е 40% от средния за ЕС. Това показват данните на Евростат, публикувани в четвъртък. по този показател страната ни се нарежда на последно място в съюза и на едно от последните в Европа.

На челното място е Люксембург с 253%, следван на доста голямо разстояние от Ирландия със 140%, Холандия, Австрия и Швеция, съответно със 135%, 123% и 121% от средното равнище за ЕС.

БВП на глава от населението в Испания, Франция, Белгия, Германия, Финландия, Великобритания и Дания е между 10 и 30% над средния за ЕС. .

В Италия този показател е равен на средния, следвана от Гърция, Кипър и Словения – между 95 и 90%.

Преди България на дъното са Румъния, Латвия и Полша, съответно с 46%, 56% и 57% от средната стойност.

От страните извън ЕС най-бедна е Албания с 25% от средното равнище в ЕС, изпреварвана от Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина, съответно с 46%, 37% и 30%.

БВП на човек в Турция е 45%, а в Македония – 32% от средния за ЕС.

Споделяне

Още от Европа